Komunikacija in javno nastopanje
Predavatelj: Bojana Jamnik
Tečaj poteka: 12.06.2023 od 13:00
Komunikacija in javno nastopanje
Predavatelj: Bojana Jamnik
Tečaj poteka: 12.06.2023 od 13:00
Učinkovita komunikacija s težavnimi sogovorniki
Predavatelj: Bojana Jamnik
Tečaj poteka: 20.06.2023 od 13:00
Uvod v projektno vodenje
Predavatelj: Anton Kavčič
Tečaj poteka: 13.06.2023 od 14:30
Poslovno komuniciranje in bonton v poslovnem procesu
Predavatelj: Simona Lečnik Očko
Tečaj poteka: 16.06.2023 od 09:00
Spodbujanje empatičnih odnosov
Predavatelj: Zorica Zaklan
Tečaj poteka: 12.06.2023 od 18:00