Politika zasebnosti

Politika zasebnosti 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Housing CO., d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO): dpo@mojeznanje.si 

 

Če ste obiskovalec naše spletne strani 

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše. 

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani. 

——- 

Podrobneje 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga ipd.).  

Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.  

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.  

Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).  

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca. 

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 

Če ste se prijavili na naše e-novice 

Na e-novice se lahko prijavite ob registraciji na naš portal, preko spletnega obrazca ali ob nakupu naših storitev (2. odst. 258. člena ZEKom-1). 

Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti. 

——- 

Podrobneje 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev, ki se lahko kadarkoli prekliče (6(1)a) člen Splošne uredbe) s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. V primeru, da postanete naš kupec in niste označili, da obvestil ne želite prejemati, e-novice pošiljamo tudi na podlagi 2. odst. 158. člena ZEKom-1. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev. Če ste nam dovolili, da lahko vaše osebne podatke uporabljamo tudi za namen pošiljanja vam prilagojenih novic (npr. na podlagi profiliranja, segmentiranja), bomo podatke o vaših navadah na portalu mojeznanje.si uporabili kot podlago za prilagajanje novic. 

Kategorije uporabnikov: vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.  

Rok hrambe: do preklica privolitve.  

Pravice posameznikov: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave (v primeru zgoraj opisanega zakonitega interesa in prilagojenih novic), prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.  

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 

Če nas kontaktirate preko spletnega obrazca 

Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes (torej komunikacija z javnostmi in potencialnimi strankami) po točki 6/1(f) GDPR. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval (hranil) ponudnik gostovanja spletne strani, s katerim imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave, obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Svoje pravice lahko uveljavljate preko kontaktnega obrazca. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS. 

 

 

Če se registrirate na spletno stran ali kupite posamezno izobraževanje 

V primeru, da se boste registrirali na našo spletno stran (sli ste se že), bomo vaše osebne podatke obdelovali za namen izvajanja pogodbe o članstvu - pogodbo predstavljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Vse podatke, ki so navedeni na spletni strani za registracijo, potrebujemo, da lahko z vami nemoteno komuniciramo v več primerih, kot so: reševanje reklamacij, opominjanje v primeru neplačila, izdajo potrdil o izobraževanju itd. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam registracije žal ne moremo omogočiti. Podatke o vašem izvajanju izobraževanj bomo uporabili tudi za namen optimizacije in izbora prihodnjih izobraževanj ter za optimizacijo našega dela, kar predstavlja naš zakoniti interes. 

 

Pravne podlage: sklepanje in izvajanje pogodbe v skladu s členom 6(1)b Splošne uredbe. Zakoniti interes (člen 6(1)f Splošne uredbe), ki je temelji na optimizaciji poslovanja upravljavca in prilagajanju storitev upravljavca na povpraševanje strank. 

Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani, računovodstvo;

Rok hrambe: v primeru izvajanja pogodbe 5 let od zaključka članstva oz. Poplačila vseh obveznosti, osebni podatki, potrebni za davčne namene 10 let, v primeru zakonitega interesa do anonimizacije podatkov, največ pa 6 mesecev. 

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave (pod pogoji iz Splošne uredbe), ugovor (za osebne podatke, katerih obdelava temelji na zakonitem interesu) in prenosljivost. 

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.