Cenik administrativnih storitev

Storitev Način obračunavanja Cena z DDV
Strošek opomina enkratno V višini zamudnih obresti oz. največ 0.7 €
Administrativni strošek izvedbe preklica naročniškega razmerja preko elektronske pošte enkratno 10 €
Strošek obravnave odloka plačila ali obročnega odplačevanja višjih dolgov enkratno 1.5 €