Splošni pogoji MojeZnanje.si

OPREDELITEV POJMOV

Opredelitev pojmov: kupec, uporabnik, član

Član MojeZnanje.si postane, kdor se registrira v platformo z uporabniškim imenom, geslom in elektronskim naslovom in prevzame testno obdobje.

Kupec je član, ki je plačal kateregakoli izmed naročniških paketov, objavljenih na tej povezavi.

Tako člana kot kupca, lahko nazivamo z: uporabnik, stranka....

Organizacija/podjetje/pravni subjekt se imenuje podjetje katerega zaposleni so uporabniki storitev MojeZnanje.si.

 

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji spletne platforme MojeZnanje.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) + zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

S spletno platformo MojeZnanje.si  (v nadaljevanju tudi » platforma«) upravlja podjetje Housing Co. d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5592127000, davčna številka: SI 32539525, ki je tudi ponudnik storitev e-izobraževanj (v nadaljevanju tudi prodajalec ali MojeZnanje.si).

HOUSING CO. Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana | matična številka 5592127000

Osnovni podatki o subjektu

Status subjekta: vpisan

Datum vpisa subjekta v sodni register 05.03.1992

Matična številka: 5592127000

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 32539525

Vložna številka 11564200

Firma HOUSING CO. Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma HOUSING Co., d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana

Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Osnovni kapital: 246.809,00 EUR

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne platforme MojeZnanje.si, pravice in obveznosti kupca, člana in platforme ter urejajo poslovni odnos med MojeZnanje.si in kupcem ter članom.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 

VRSTE UPORABNIKOV

Ob registraciji v spletno platformo postaneš član oz. uporabnik MojeZnanje.si in dobiš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte, geslo, ter uporabniško ime, ki ga izbereš sam. Član je dolžan sporočiti oziroma izpolniti na spletni strani MojeZnanje.si, popolne in verodostojne osebne podatke. Odgovornost za zlorabo ali netočnost podatkov v celoti prevzema član.

Registracija je možna tudi med postopkom ogleda tečajev.

V primeru, da se ista oseba ponovno registrira v platformo z drugim elektronskim naslovom, je to zloraba sistema, ki ji sledi denarna kazen v višini polne naročnine po ceni najdražjega paketa, ki je v trenutku zlorabe veljaven.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

MojeZnanje.si se zavezuje, da bo članu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju MojeZnanje.si (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti spletnih tečajev,
 • datume poteka tečajev, ki so razpisani v koledarju in pri katerih tečajih je že na voljo posnetek,
 • navodila za uporabo spletne strani,
 • način plačila in izvedbe spletnih tečajev,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

OBLJUBA OZ. STORITEV KI JO NUDIMO

MojeZnanje.si zagotavlja svojim uporabnikom storitve spletnega izobraževanja v obliki izvajanja tečajev v živo preko spletne platforme in v obliki video posnetkov. MojeZnanje.si si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti. MojeZnanje.si ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva (prekinitev internetne povezave pri uporabniku, nedelovanje računalnika…).

Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči MojeZnanje.si, ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na stran MojeZnanje.si. Varnost uporabe storitev je na strani MojeZnanje.si zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in MojeZnanje.si. Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti MojeZnanje.si.

Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja MojeZnanje.si ali ponudniki vsebin/storitev/blaga oziroma drugi pogodbeni partnerji MojeZnanje.si. Ponujanje storitev tudi ne ustvarja partnerskega razmerja. MojeZnanje.si v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletne platforme MojeZnanje.si nudijo pogodbeni partnerji MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.

MojeZnanje.si ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem MojeZnanje.si, ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.

Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik ne sme uporabljati elektronske pošte za pošiljanje velike količine podatkov, ki privedejo do zavrnitve storitev (t.i. DDOS napadi), se ne sme lažno predstavljati, ne sme zasmehovati, žaliti, spodbujati h kakršni koli obliki nestrpnosti (verski, spolni, rasni, politični ipd.).

 

PONUDBA SPLETNIH TEČAJEV

Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba spletnih tečajev MojeZnanje.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Vsak član, ki ima aktivno naročnino, si lahko ogleda vse tečaje, ki potekajo v živo in ima tudi dostop do vseh posnetkov, ki so na voljo. Dostop do videoteke posnetkov novo registriranim kupcem, se uredi v roku 24 ur od registracije.

Plačilo storitve kupcu ne zagotavlja, da dobi točno določeno vsebino. Soustvarja pa nabor vsebin tako, da sporoča željene vsebine in dobi na voljo nekatere izmed njih (odvisno tudi od povpraševanja ostalih kupcev), oziroma dobi na voljo video posnetke za nekatere izmed njih. Nikakor ni obveza, niti zagotovilo MojeZnanje.si, da kupcu zagotovi vse željene vsebine. V primeru neizvedenih vsebin, to ne pomeni neizpolnjevanja obveznosti do kupca ali možnost reklamacijskega zahtevka, podajanja pritožbe ali katerokoli drugo aktivnost, ki bi bila usmerjena v nezadostno, neustrezno ali nekakovostno izvajanje storitev MojeZnanje.si.

 

TEHNIČNI POGOJI IN STANDARDI

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev MojeZnanje.si so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in na strani MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov.

Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, ki znaša vsaj 4 mbps prenosa k uporabniku (download) in 1 mbps prenosa od uporabnika (upload) zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik. Na računalniku mora biti nameščena posodobljena različica Chrome ali Firefox spletnega brskalnika. Uporabo katerega koli drugega brskalnika odsvetujemo.

 

KAKOVOST (KAKOVOST PREDAVATELJEV, SPLETNE PLATFORME, STANDARDI KI DOLOČAJO KAKOVOST IZVAJANJA STORITEV)

Kakovost, ki jo uporabnikom nudi MojeZnanje.si je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče vsebine izobraževanj. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.

Ker se storitve izobraževanj izvajajo v živo in se prilagajajo ter oblikujejo tudi s pomočjo uporabnikov ter interakcije v živo med predavateljem in uporabniki, se pri vsakem tečaju lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v izobraževalnem procesu, ki so lastni tistemu izobraževanju, kar pa niso dejavniki opredelitve izvedene kakovosti glede na postavljene standarde kakovosti.

Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:

 • Skladnost vsebine glede na dano obljubo uporabnikom.
 • Ustrezna količina ter vsebinska primernost obdelane snovi.
 • Čist, jasen, urejen način podajanja snovi, ki je strukturiran in urejen s pomočjo prosojnic, prikazov ali vaj, ki se izvajajo.
 • Izvedena storitev v obljubljenem roku, časovnem obsegu in na način kot je obljubljeno, ko je razpisan točen termin izobraževanja.
 • Videoposnetki že izvedenih izobraževanj, ki so primerne kakovosti in na voljo registriranim uporabnikom, ki so poravnali mesečno naročnino.
 • Standardi, ki se zasledujejo pri kakovosti izvedbe izobraževanj in uporabi spletne platforme MojeZnanje.si so:
 • Tehnološka dovršenost preko kakovostne platforme za prenos videa, zvoka ter drugih elementov v izobraževalnem procesu.
 • Možnost dvosmerne komunikacije med uporabniki in predavatelji ter asistenti v času izvajanja izobraževanja.
 • Brezhibno delovanje spletne platforme MojeZnanje.si.

Orodja in pripomočki pri uporabi platforme MojeZnanje.si, ki uporabniku omogočajo kakovostno izkušnjo izbire željenih izobraževanj, sledenju in kontroli svojega izobraževalnega procesa ter komunikaciji z MojeZnanje.si preko različnih komunikacijskih kanalov.

V okviru zagotavljanja kakovosti plačilo naročnine kupcu še ne zagotavlja, da dobi točno določeno vsebino. Soustvarja pa nabor vsebin tako, da sporoča željene vsebine in dobi na voljo nekatere izmed njih (odvisno tudi od povpraševanja ostalih kupcev) oziroma dobi na video posnetke voljo za nekatere izmed njih.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve MojeZnanje.si. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo MojeZnanje.si (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve, in sicer v čim krajšem času.

MojeZnanje mora potrošniku izročiti storitev v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila MojeZnanje znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost storitve za normalno rabo se presoja glede na običajno storitev enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih storitve, ki jih je dalo MojeZnanje ali ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo storitve ali navedbami na storitvi sami.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti MojeZnanje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik MojeZnanje sporoči preko elektronskega sporočila na naslov podpora@mojeznanje.si.

MojeZnanje ne odgovarja za stvarne napake na storitvi, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila storitev omogočena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil MojeZnanje o napaki, ima pravico od MojeZnanje zahtevati, da: - odpravi napako na storitvi ali - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali - storitev z napako zamenja z novimo brezhibno storitvijo ali - vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od MojeZnanje zahteva povrnitev škode.

MojeZnanje.si prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške, ki nastanejo s spremljanjem tečaja (prenos mobilnih podatkov, roaming, ipd.).

 

REKLAMACIJE, REŠEVANJA PRITOŽB

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerih koli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na portalu MojeZnanje.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja MojeZnanje.si.

Uporabnik lahko sam izbere način in sredstvo s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo.

Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga MojeZnanje.si priporoča uporabnikom je sledeč:

Na spletni strani www.MojeZnanje.si/kontakt se izpolni kontaktni obrazec, kjer se vpiše razlog sporočila, komentar ali navedba potrebnih dejstev ter informacij in željeno oz. pričakovano ukrepanje s strani MojeZnanje.si.

MojeZnanje bo na vsak ugovor pisno odgovoril v roku petnajstih (15) dni, razen v primeru kadar potrošnik uveljavlja stvarno napako ali nepravilno opravljeno storitev. V tem primeru bo MojeZnanje potrošniku odgovoril v roku 8 dni. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži obveznosti plačila njegovega nespornega dela.

Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.MojeZnanje.si/kontakt lahko sporočijo preko e-pošte podpora@MojeZnanje.si.

Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

MojeZnanje možnosti izvensodnega reševanja sporov za enkrat ne omogoča.

MojeZnanje mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila MojeZnanje znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost storitve za normalno rabo se presoja glede na običajno storitev enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih storitve, ki jih je dalo MojeZnanje ali ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo storitve ali navedbami na storitvi sami.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti MojeZnanje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik MojeZnanje sporoči preko elektronskega sporočila na naslov podpora@mojeznanje.si.

MojeZnanje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila storitev omogočena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil MojeZnanje o napaki, ima pravico od MojeZnanje zahtevati, da: - odpravi napako na storitvi ali - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali - storitev z napako zamenja z novimo brezhibno storitvijo ali - vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od MojeZnanje zahteva povrnitev škode.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil MojeZnanje.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od MojeZnanje zahtevati, da: - odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali - vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali - ponovno opravi storitev ali - vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

 

OZNAKE TEČAJEV

Pri tečaju z oznako »Tečaj poteka«, je že določen termin tečaja, na katerega se lahko uporabnik prijavi.

Pri tečaju z oznako »Dodaj na seznam želja«, termin še ni določen, je pa vsak uporabnik, ki doda tečaj na seznam želja, samodejno prijavljen in obveščen takoj, ko je datum določen.

Tečaji, ki imajo poleg zgornjih oznak tudi oznako »Ogled posnetka spletnega tečaja« ali “Posnetek tečaja, ki je že potekal, vam je na voljo na tej povezavi”, so na voljo za takojšnji ogled.

 

NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med MojeZnanje.si in kupcem je v spletni platformi MojeZnanje.si sklenjena v trenutku, ko MojeZnanje.si članu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: »Sklenitev pogodbee«). Od tega trenutka so vsi pogoji določeni in veljajo tako za MojeZnanje.si kot za kupca.  Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki je mogoče, izjema je elektronski naslov.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku MojeZnanje.si.

Pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen če ni v postopku registracije izrecno navedeno drugače.

Odstop od paketa oz. prekinitev naročnine je možna kadarkoli, pri čemer je v primeru, da je bil sklenjen paket z vezavo in s tem omogočeno mesečno plačilo, mora kupec ob prekinitvi plačati vse odprte mesečne postavke v višini razlike med vrednostjo še odprtih mesečnih plačil in že plačanim delom. Kako točno se strošek preračuna je napisano v odstavku "PREKINITEV NAROČNINE".


 

VRSTE NAROČNIŠKIH PAKETOV

V naročniški paket so vključeni tečaji, ki potekajo preko spleta. Tečaji v učilnici se prodajajo samostojno in ločeno izven platforme MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si omogoča več vrst naročniških paketov, ki so objavljeni na tej spletni povezavi.

Paketi brez vezave se sklenejo za nedoločen čas.

Naročnik ima po prijavi v portal Mojeznanje.si 15-dnevno brezplačno preizkusno obdobje, pri čemer ima naročniik v tem času tudi možnost brezplačnega odstopa od pogodbe. Pred iztekom brezplačnega obdobja mora naročnik sam opraviti preklic prijave v portal MojeZnanje.si, pod zavihkom moj profil -> moj profil -> prekliči naročnino.

Če naročnik tega ne stori sam, se sklene pogodba avtomatično za čas trajanja izbranega paketa.V naročniški paket so vključeni tečaji, ki potekajo preko spleta. Tečaji v učilnici se prodajajo samostojno in ločeno izven platforme MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si omogoča več vrst naročniških paketov, ki so objavljeni na spletni strani www.MojeZnanje.si.

 

CENE

Cene posameznih paketov so objavljene na spletni strani..

Vse cene vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

 

NAČINI PLAČILA

MojeZnanje.si omogoča naslednje načine plačila:

 • Nakazilo na tekoči račun Housing Co. d.o.o..
 • Plačilna ali kreditna kartica (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, American Express (preko spletnega plačila), BA Maestro, Diners club).
 • PayPal.

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta, nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika, obvestite na podpora@MojeZnanje.si ali spremembo uredite v svojem profilu MojeZnanje.si. V primeru preklica plačila preko PayPal sistema, se šteje, da je uporabnik prekinil naročniško razmerje z MojeZnanje in s tem izgubil dostop do portala in z njim povezanih vsebin.

 

PLAČILNE IN KREDITNE KARTICE

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami velja še naslednji pogoji:

 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo MojeZnanje.si.

 

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE

Postopek nakupa za pravno osebo je popolnoma enak kot za fizično osebo, le da v prvem koraku izbere opcijo račun na podjetje in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.

V primeru večjih naročnikov se nakup za pravne osebe ureja z naročilnico ali  posebno pogodbomed MojeZnanje.si in podjetjem.

Če želi član račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe za podjetja, samostojne podjetnike in druge pravne osebe. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od sklenitve naročnine brez razloga, kot to velja za ostale potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja MojeZnanje.si, več o možnostih vračil za fizične osebe si lahko preberete v nadaljevanju strani oziroma na strani o vračilih.

Spletna platforma MojeZnanje.si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun upravitelja MojeZnanje.si po ponudbi/predračunu
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, American Express (preko spletnega plačila), BA Maestro, Diners club)

 

POSEBNI POGOJI ZA PRAVNE OSEBE

v primeru, da so pogoji s podjetjem, ki je naročnik storitev MojeZnanje.si za svoje zaposlene, razširjeni veljajo vsi splošni pogoji objavljeni na spletni strani MojeZnanje.si ter pogoji, ki so navedeni na ponudbi oz. predračunu, računu ali dodatni posebni pogodbi med pravno osebo in MojeZnanje.si.

V primeru, da bi bili dodatni pogoji v možnem nasprotju s temi pogoji, mora biti to v posebnem dogovoru posebej opredeljeno. V tem primeru so dodatni pogoji, ki so dogovorjeni prevladujoči. Odgovornost pravne osebe je, da o tem ustrezno obvesti tudi zaposlene, ki sprejemajo s prijavo splošne pogoje objavljene na MojeZnanje.si.

S sprejetjem splošnih pogojev na spletni strani MojeZnanje.si, ko je naročnik pravna oseba , se zaposleni, ki se registrirajo v MojeZnanje.si preko pravne osebe strinjajo, da imajo urejene vse zakonske in ostala razmerja s pogodbo o zaposlitvi, internimi akti delodajalca ter drugimi pravni akti med zaposlenim in delodajalcem (pravno osebo – naročnikom). MojeZnanje.si ne prevzema odgovornosti, če član ali njegov delodajalec nimata medsebojno ustrezno urejenih obveznosti in razmerij.

 

POSLOVNA SKRIVNOST (velja, ko je naročnik pravna oseba)

Pogodbe, vse priloge, seznami, opisi, navodila, pravilniki ter dokumentacija, ki jo izmenjujeta naročnik in izvajalec ima oznako poslovne skrivnosti med izvajalcem in naročnikom.

Izvajalec in naročnik bosta pri uporabi in obdelavi podatkov upoštevala slovensko in evropsko zakonodajo na področju elektronskega poslovanja, varovanja podatkov, varovanja osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki je povezana z posredovanjem ter izrabo podatkov naročnika in izvajalca.

Pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do podatkov in dokumentacije, ki šteje za poslovno skrivnost, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi.

Poslovno skrivnost naročnika morajo varovati tudi delavci izvajalca in druge osebe, ki jih bo izvajalec vključil v izvedbo dela po tej pogodbi, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po tej pogodbi, zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti.

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedla nepooblaščena oseba.

Poslovno skrivnost morajo osebe iz tretjega in četrtega odstavka tega člena varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe, do preklica s strani naročnika oz. dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.

 

PARTNERSKO SODELOVANJE

Kupec ali član, ki se pridruži MojeZnanje.si preko partnerskih portalov, obvestil, oglasov in podobnih partnerskih povezav, uporablja lahko le njihove ugodnosti. Ugodnosti in popusti se lahko koristijo pri partnerju MojeZnanje.si, ugodnosti ali popusti se ne seštevajo in jih član oziroma kupec ne more uporabljati večkrat. MojeZnanje.si ne odgovarja za napake na drugih spletnih straneh ali kanalih, ki so v uporabi partnerjev MojeZnanje.si. Ista oseba ne more koristiti ugodnosti pri različnih partnerjih ampak samo pri enem.

 

OBRAČUNSKO OBDOBJE

MojeZnanje.si ima obračunsko obdobje 30 dni in storitev zaračunava vnaprej. V primeru prevzema brezplačnega obdobja, se storitev začne zaračunavati 1. dan po preteku brezplačnega obdobja. Kot prvi dan uporabe storitve se šteje dan po registraciji in ni vezano na uro registracije. Prav tako obračunsko obdobje ni vezano na obseg in pogostost uporabe portala kupca ali člana.

 

PREKINITEV NAROČNINE 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, brez da bi poplačal svoje obveznosti do izteka pogodbenega obdobja enega leta. Ob poplačilu obveznosti lahko prekine naročnino tako, da po prijavi na MojeZnanje.si s svojimi elektronskim naslovom in geslom, v svojem profilu izbere povezavo »prekini naročnino«. Prekinitev naročnine ne pomeni samodejnega izbrisa vseh osebnih podatkov. Za izbris vseh osebnih podatkov je potrebno to sporočiti na elektronski naslov podpora@mojeznanje.si. Če kupec paket pri katerem mu je bilo omogočeno mesečno odplačevanje naročnine prekine predhodno (pred iztekom plačila vseh postavk), je dolžan  plačati razliko med vrednostjo še odprtih mesečnih plačil in že plačanim delom, ki je bila napisana ob sklenitvi paketa oz. razliko med celotno vrednostjo naročnine in že plačanim delom. Drugega stroška član nima oz. ne prejme dodatne pogodbe kazni razen obveze plačila te razlike do izteka pogodbe.

Kupec ima, poleg samostojnega preklica naročnine preko spletne strani, pravico podati nedvoumni zahtevek za preklic naročnine tudi preko elektronskega sporočila s katerim ima sklenjeno pogodbo ali podpisano izjavo (če je zahtevek poslan z drugega elektronskega naslova) na elektronski naslov podpora@mojeznanje.si. Zaradi dodatnega administrativnega obsega dela ima podjetje za opravljanje dodatnega dela pravico kupcu to storitev zaračunati, po ceniku najdenem na tej povezavi. Ker gre za dodatno storitev, ki ni predmet naročnine, se kupcu izda predračun. Po prejetem plačilu se storitev za kupca izvede.

Primer obračuna razlike odprtih plačil ob predčasni prekinitvi naročnine:

Kupec sklene naročnino z mesečnim odplačevanjem odplačevanjem za 12 mesecev po 19,99 EUR mesečno (cena mesečnega paketa brez omogočenega mesečnega mesečnega odplačila sicer znaša 239.88 €.

Kupec po 3 mesecih prekine naročnino.

Kupcu se je že obračunala  obveznost v višini 3x 1 mesečna naročnina po 19,99 EUR, kar skupaj znaša 59,97 EUR za kar je tudi vsak mesec že prejel račun.

Razlika med 3x 1 mesečno plačano naročnino in celotno naročnino znaša 179,91 eur, kar predstavlja obveznost, ki jo mora naročnik še poravnati do MojeZnanje.si.

V primeru, da ima član sklenjen paket brez mesečnega odplačevanja  ni upravičen do povrnitve zneska mesečne naročnine, v primeru da mu je bil v tem mesecu prekinitve že izdan račun ali se mu je znesek mesečnega plačila že trgal iz kreditne kartice, paypal sistema ali drugih elektronskih načinov plačevanja. V primeru, da član prekine paket, članstvo ostane aktivno do naslednjega mesečnega obračuna. Pogodbeno obdobje začne veljati z naslednjim dnem od sklenitve registracije.

Če je imel kupec brezplačno obdobje, ki je enako ali daljše od 14 dni in je vpisal svoje podatke za plačilo oz. izbral način plačila (številka kartice, paypal sistem, trr itd.) ter ni prekinil pogodbe v času brezplačnega obdobja, ni upravičen do povračila denarja.

S prekinitvijo naročnine paketa oz. pogodbe brez vezave ima kupec dostop do vseh vsebin do izteka sklenjenega obračunskega obdobja, v kolikor je svojo obveznost poravnal.

 

PORAVNAVA OBVEZNOSTI IN NEPLAČILA

V primeru neporavnave obveznosti s strani člana oziroma kupca, se mu lahko dodatno zaračunavajo stroški opomina in zamudne obresti, po veljavni zakonodaji. Na tej povezavi so navedeni vsi stroški povezavi s tem.

Stranka je dolžna preveriti ali je prejela račun MojeZnanje.si na elektronski pošti ter vseh mapah v elektronski pošti. Dolžnost naročnika je tudi, da nas obvesti o morebitnih napakah na računu preko elektronske pošte podpora@mojeznanje.si. Odgovornost naročnika je, da poplača svoje obveznosti za katere ima sklenjeno veljavno pogodbo.

 

IZDAJA RAČUNA IN OPOMINOV

Vsa komunikacija s kupcem poteka preko elektronske pošte. MojeZnanje.si ob naročilu storitve in ob vsaki mesečni bremenitvi računa kupcu pošlje račun, in sicer v Adobe reader (.pdf) formatu na e-naslov kupca. V primeru da kupec ne prejme računa, nas je o tem dolžan obvestiti.

Na računu sta razčlenjena cena, davek na dodano vrednost in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov ob sklenitvi naročnine oz. sklenitvi pogodbe.  Dolžnost naročnika je tudi, da nas v 8 dneh od prejema računa obvesti o morebitnih napakah na računu.

V primeru da kupec ne plača računa, se mu po elektronski pošti pošljejo tudi opomini. Cenik administrativnih stroškov opominov je dostopen na tej povezavi.

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se v primeru zamude pri plačilu s strani potrošnika kot pogodbene stranke, ne sme dogovoriti uporabe višjih zamudnih obresti, kot jih določa obligacijski zakonik v 378. in 379. členu

Stroški opomina, ki ga izda MojeZnanje, v primeru zamude plačila potrošnika kot pogodbene stranke, ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti

Zaradi programerskih formul v ozadju programa za izdajo računov lahko prihaja do razlike v končnem znesku računa do 0.05 EUR. Kupec lahko poravna račun v znesku oglaševane cene, ostalo bo MojeZnanje.si poknjižili z uporabo parskih izravnav.

 

POVABILO PRIJATELJA

V primeru, da je član sprejel vabilo prijatelja za brezplačni preizkusni mesec, se mu ta brezplačni preizkusni mesec dodeli takoj, brez vpisa plačilnih podatkov. Član ima v brezplačnem preizkusnem mesecu dostop do vseh tečajev, kot jih ima kupec s sklenjeno mesečno naročnino.

V primeru, da je član sprejel vabilo prijatelja in je ta po preteku brezplačnega poizkusnega obdobja sklenil plačljivo naročnino, se kupcu dodeli brezplačen mesec po poteku plačljive članarine zaradi vodenja finančnih evidenc.

 

ZAGOTAVLJANJE STORITVE

MojeZnanje.si nudi spletna izobraževanja v obliki tečajev, ki potekajo preko spleta v živo in spletna izobraževanja v obliki video posnetkov, ki so rezultat posnetih izobraževanj v živo.

Izobraževanja potekajo preko spletne platforme Citrix GoToWebinar, ki omogoča prenos slike ekrana, kar lahko vključuje prosojnice, demonstracijo delovanja programske opreme, predvajanje videa, fotografij itd., prenos glasu in video slike predavatelja. Spletna platforma omogoča tudi deljenje gradiv v obliki datotek in spletnega klepeta.

 

ZAGOTAVLJANJE STORITEV ZAPOSLENIM V PRIMERU NAROČILA PRAVNE OSEBE

Ob sklenitvi naročila pravne osebe za svoje zaposlene je odgovornost oz. naloga naročnika, da svoje zaposlene obvesti o možnosti uporabe storitve ter načinu prijave v storitev. Prijava zaposlenega poteka preko skrbnika pogodbe oz. odgovorne osebe na strani naročnika za sodelovanje z mojeznanje.si, ki mora poslati ustrezno povezavo vsem zaposlenim, ki jih želijo vključiti v storitev.

Zaposleni oziroma član, ki se registrira s službenim elektronskim naslovom ali je bil povabljen s strani svojega podjetja, ki mora biti tudi članov plačnik storitve, se strinja, da podjetje lahko dobi in obdeluje vse podatke o njegovi aktivnosti na MojeZnanje.si. Podjetje lahko zahteva tudi podatke o članovih opravljenih testih, pridobljenih certifikatih, ogledi tečajev in posnetkov ter vse druge aktivnosti, ki so objavljeni na MojeZnanje.si. Podjetje lahko kadarkoli brez obvestila ali konkretnega razloga, članu prepove ali prekine aktivno naročnino brez članovega soglasja. Vsi ostali pogoji zagotavljanja storitve kot so opredeljeni za posameznike, veljajo tudi za pravne subjekte.

 

PREVERJANJE ZNANJA

Vsak član mojeznanje.si ima možnost in pravico opravljanja preverjanja znanja kadarkoli oz. po zaključenem izobraževanju za katerokoli od vsebin za katere so pripravljeni tudi zaključni testi. Na podlagi uspešno rešenega preverjanja znanja, se izstavi diploma, ki jo stranka lahko priloži k življenjepisu. Diploma se izstavi v imenu izobraževalnega centra Housing.

K opravljanju preverjanja znanja lahko pristopi vsak, tudi če ni član MojeZnanje.si. Četudi ni član MojeZnanje.si, se strinja z vsemi točkami teh splošnih pogojev. Opravljanje znanja je povsem brezplačno za vse fizične in pravne osebe.

MojeZnanje.si ni obvezan in se ne zavezuje, da bo za vsa izobraževanja nudil testiranja in podeljevanje diplom.

 

OMEJITEV, PREKINITEV ALI UKINITEV DOSTOPA DO STORITEV

MojeZnanje.si lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile.

V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo MojeZnanje.si uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.

Omejitev ali prekinitev dostopa lahko traja toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz. odprava napak ali okvar.

MojeZnanje.si ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:

 • Če uporabnik ni poravnal mesečne naročnine.
 • Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep. Če Uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko MojeZnanje.si takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, ki bi škodovala stabilnosti in dosegljivosti spletne platforme MojeZnanje.si drugim uporabnikom izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.

 

UPRAVLJANJE S PODATKI

MojeZnanje.si sme pridobivati, hraniti, uporabljati, prilagajati, spreminjati, blokirati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih v okviru sodelovanja posredujejo uporabniki in jih dobi ali ustvari sam ter so v skladu z veljavnimi predpisi in potrebami potrebni:

 • za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prenehanje razmerja z uporabnikom,
 • za izvajanje oziroma, izpolnjevanje obveznosti MojeZnanje.si do uporabnika,
 • za zaračunavanje storitev,
 • za zaračunavanje storitev drugih ponudnikov ali partnerjev,
 • reševanje reklamacij, tehničnih težav ali odkrivanje zlorab,
 • za izvajanje internih analiz in obdelav,
 • izvajanja marketinških raziskav, ugotavljanje navad, izdelavo in prilagajanje ponudb, profiliranja kupcev, razvrščanja in komuniciranja z uporabniki in izvajanja drugih tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe,
 • izvajanja ostalih komunikacijskih storitev,
 • obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter morebitne druge namene v skladu s Splošnimi pogoji, ali drugimi posebnimi dogovori z uporabniki, o katerih so uporabniki informirani in so z njimi izrecno ali smiselno soglašali oziroma so v skladu z Veljavnimi predpisi.

MojeZnanje.si pridobiva, hrani, uporablja, prilagaja, spreminja, blokira ali kako drugače obdeluje osebne podatke skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

MojeZnanje.si zbira podatke o uporabnikih:

 • podatke o preverjanju istovetnosti - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, mobilna številka, e-pošta, davčna številka,
 • podatke o prihodkih, ki jih pridobi ali ustvari v okviru izvajanja izobraževalnih storitev,
 • podatke, ki jih potrebuje zaradi oglaševanja, predstavitev in trženja izobraževalnih storitev in izvajanja storitev z dodano vrednostjo in
 • podatke v zvezi z drugim poslovnim sodelovanjem, ki jih pridobi glede uporabnikov.

Zaradi nemotenega izvajanja storitev, uporabnik pooblašča MojeZnanje,si, da lahko kjerkoli, še posebno pa pri državnem organu, inštituciji, delodajalcu in banki, preveriti resničnost podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob registraciji. Podatke MojeZnanje.si le za potrebe lastnega poslovnega delovanja in izvajanja izobraževalnih storitev.

MojeZnanje.si ima pravico obdelovati podatke o uporabniku v celotnem obdobju, v katerem so ti potrebni za izvedbo storitev, razen v primerih podatkov, pri katerih je v skladu z Veljavnimi predpisi izrecno določeno drugače.

MojeZnanje.si sme, ne glede na prvotni namen zbiranja, osebne podatke obdelovati za zgodovinsko, statistično in znanstvenoraziskovalne namene, pri čemer se uporabnik strinja, da je dal svoje soglasje, da se podatki za tovrstne namene lahko obdelujejo oziroma posredujejo brez anonimiziranja v skladu z Veljavnimi predpisi.

Pri dostopanju uporabnika do spletne strani MojeZnanje.si, spletnih ali mobilnih aplikacij in portalov v upravljanju MojeZnanje.si, sme MojeZnanje.si za vse namene izvajanja storitev za uporabnika, na trdi disk, spomin ali drugi medij za hranjenje naprave oziroma terminala s katerega dostopa, v obliki piškotka ali na lastne strežnike, v obliki dnevnika dogodkov (t.i. log file), shraniti določene podatke.

MojeZnanje.si sme podatke uporabnika, tudi po prenehanju zagotavljanja izobraževalnih storitev za uporabnika, ki mu jih je v okviru tega razmerja posredoval in ki jih je pridobil sam, obdelovati v vsebini in za časovno obdobje ter v skladu z zgoraj navedenimi nameni s katerim jih obdeluje, če je takšna obdelava podatkov primerna in potrebna za doseganje teh namenov, vendar v vsakem primeru najdalj do preklica danega soglasja uporabnika.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), kar ne velja v primeru omejitve te pravice, če tako določajo Veljavni predpisi.

V primeru, ko je za kakršnokoli pridobivanje, hrambo ali obdelavo osebnih podatkov, zaradi veljavnih predpisov ali iz drugega pravnega naslova, potrebno soglasje uporabnika, lahko MojeZnanje.si te podatke obdeluje le ob predhodnem soglasju uporabnika. S preklicem soglasja s strani uporabnika se takoj preneha z obdelavo podatkov, za katero je potrebno soglasje.

 

VAROVANJE PODATKOV

MojeZnanje.si osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika.

MojeZnanje.si bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.

MojeZnanje.si lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Naročnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu sklene naročniško razmerje, dejanski uporabnik storitev pa je član take organizacija oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take organizacije, je dolžan ob sklenitvi naročniškega razmerja z MojeZnanje.si obvestiti vse posameznike, ki na podlagi takšne pogodbe med MojeZnanje.si in pravno osebo uporabljajo storitve o tem, za katere namene bodo MojeZnanje.si in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke.

Organizacija, ki je z MojeZnanje.si sklenila pogodbo za izvajanje MojeZnanje.si storitev, je dolžna zagotoviti vsa potrebna privoljenja posameznikov, ki pri njej uporabljajo storitve in jih MojeZnanje.si potrebuje za obdelavo osebnih podatkov pri izpolnjevanju pogodbe. Organizacija je tako dolžna zagotoviti privoljenje posameznika, ki pri naročniku uporablja storitve za pošiljanje nekaterih osebnih podatkov posameznika k organizaciji, obdelavo prometnih podatkov in so potrebni za izvajanje dodatnih storitev ter vsa druga potrebna privoljenja.

Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja MojeZnanje.si storitve, ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, katerih obdelava je nujna za izpolnjevanje pogodbe med MojeZnanje.si in tako organizacijo, MojeZnanje.si ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v razmerju do tega posameznika. Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja MojeZnanje.si storitve, ne strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov, brez katerih lahko MojeZnanje.si še vedno izpolni svoje pogodbene obveznosti, MojeZnanje.si ne bo obdeloval njegovih podatkov, vendar pa bo še vedno izpolnil svoje pogodbene obveznosti, opredeljene v pogodbi.

Organizacija, ki je naročnik MojeZnanje.si storitev, zagotavlja vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih MojeZnanje.si potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.

MojeZnanje.si z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov.

 

Prenos datotek