Obveznosti delodajalca v zvezi z varstvom pri delu
Predavatelj: Barbara Hribar
Tečaj poteka: 09.10.2024 od 13:00
GDPR in ZVOP-2
Predavatelj: Boštjan J. Turk
Tečaj poteka: 23.10.2024 od 13:00