Kdo zastruplja odnose v kolektivu?

 • Novo
 • Ogledov: 506

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Razvoj toksičnih odnosov v kolektivu.
 • Kako prepoznati znake toksičnosti?
 • Tipi "zastrupljevalcev".
 • Učinki toksičnosti na posameznika in podjetje.
 • Gradnja zdravih medsebojnih odnosov.

Več informacij

Če se v kolektivu ustvari toksična kultura, postanejo medsebojni odnosi zelo naporni in psihično obremenjujoči. Prisotne je veliko (nepotrebne) drame, pasivno - agresivnega vedenja, izrekanja kritik in nihajočega razpoloženja pri zaposlenih.

Vsak odnos, v katerem se zaposleni počuti nelagodno, že lahko ima znake toksičnosti. Posameznik oz. več njih s svojim ravnanjem zastrupljajo odnose, vnašajo dramo, negativnost in manipulativen odnos s sodelavci - sebi v  prid. Dolgoročno se takšni nezdravi odnosi odražajo v slabem počutju in zdravju zaposlenih, "paralizirani" delovni sili, ki zapade v občutja nemoči, izničuje se njihov entuziazem in delovna vnema ter inovativnost, posledično se v podjetju dolgoročno pokaže manjša učinkovitost in slabša produktivnost.

Na predavanju bomo spoznali kako se postopoma in t. r. neopazno prične razvijati toksičen odnos, kateri so znaki "zastrupljenih" medsebojnih relacij, kako prepoznamo značilne tipe "zastrupljevalcev" odnosa in kako se pri tem zaščitimo, da ohranimo lastno psiho-fizično vitalnost.

Priljubljeni tečaji

Excel zahtevni tečaj
Predavatelj: Roman Rehberger
Tečaj poteka: 10.06.2024 od 09:00