Veščine komuniciranja

Skladno z znanstvenimi izsledki na področju vodenja ljudi (leadership) obstajajo štiri ključna področja, ki naj bi jih dober vodja poznal in spoznanja aktivno uporabljal v vsakodnevni praksi. Eno izmed njih so veščine komuniciranja.

 • Ogledov: 162

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Proces komunikacije kot proces vplivanja
 • Prepoznavanje nebesedne govorice pri sodelavcih
 • Glavne težave v komuniciranju z vidika vodenja
 • Predlogi za izboljšanje procesa komuniciranja z vidika vodij
 • Povratne informacije
 • Umetnost poslušanja
 • Jezik odgovornosti
 • Motivacijske teorije in uporabnost v praksi

Več informacij

Ostala tri področja, ki naj bi jih obvladal dober vodja spoznate v naši akademiji vodenja.