Avtentično vodenje

 • Ogledov: 3948

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Kaj je avtentičnost? S čim je povezana? Kako se kaže v praksi?
 • Čustvena inteligentnost in avtentičnost; temelji, na katerih gradimo pristnost in unikatnost.
 • Ključne veščine, povezane z avtentičnostjo.
 • Proces razvoja avtentičnosti.
 • Vpliv avtentičnega vodenja na sodelavce in tim.

Več informacij

Kdo je avtentični vodja (na ravni identitete, vrednot, prepričanj in vedenja)?

Identiteta avtentičnega vodje skozi prizmo arhetipov.

Samozavedanje, samorefleksija in samoregulacija – kako jih uporabljamo pri razvoju avtentičnosti?

Vloga pozitivnega psihološkega kapitala in kako ga razvijamo (upanje, zaupanje, optimizem, samozavest in miselna prožnost).

Kakšna je razlika med avtentičnim posameznikom in avtentičnim vodjem?

Metode usposabljanj avtentičnih vodij.

 

Kaj bodo pridobili udeleženci?

 • Jasno predstavo o tem, kaj je avtentičnost, kakšne koristi prinaša, in kako jo razvijati,
 • jasno predstavo o tem, kdo so, kdo si želijo biti in kdo bi morali biti ter kakšna je pot, da to dosežejo,
 • spoznali bodo največje ovire na poti razvoja avtentičnosti,
 • spoznali bodo, na katerih področjih je potrebno delati, da bi razvili svojo avtentičnost.