Učinkovito upravljanje s časom
Predavatelj: Teja Per
Tečaj poteka: 26.04.2021 od 15:00
Prezentacijska znanja
Predavatelj: Teja Per
Tečaj poteka: 03.05.2021 od 15:00