GDPR- Splošna uredba EU o varstvu podatkov
Predavatelj: Svit Koren
Tečaj poteka: 23.05.2022 od 14:00