Ponovna socializacija otrok: Vrnitev v vrtec in šolo

Predstavitev določenih izhodišč, napotkov, smernic, ki bi pripomogle k uspešnejši izvedbi aktivnosti vračanja.

 • Ogledov: 623

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Pristop pedagoških delavcev do otrok.
 • Razumevanje odzivanja otrok in njihove ponovne socializacije.
 • Obravnava in blaženje potencialnih stresnih situacij, euforije, ipd.
 • Vzpostavitev pričakovanj, komuniciranje ciljev, prilagoditev dela in kriterijev zadnjim tednom šole.
 • Organiziranje dela ter vloga vodstva šole.
 • Komuniciranje z vsemi deležniki (na ravni šole, učitelji in otroci, s starši).

Več informacij

V zadnjem času smo priča dogodkom, ki se v zgodovini vzgoje in izobraževanja še niso zgodili. Izolacija in trud, da bi se okužbo čimbolj zajezilo in preprečilo nenadzorovano obolelost, sta pripeljala do tega, da sta se vzgoja in izobraževanje v javnih in zasebnih institucijah čez noč zaustavili. Naenkrat so se otroci bili primorani izobraževati zgolj z uporabo računalniške opreme, na daljavo. Po dveh mesecih učenja na daljavo se sedaj učenci postopoma vračajo v šolske klopi. 

Pri tem opažamo veliko negotovosti na strani učiteljev, vzgojiteljev in drugih šolskih delavcev, pa tudi na strani otrok in njihovih staršev. Med navedenimi ni konkretnega dialoga, nihče zares ne ve, kako se pravzaprav obnašati, kakšne napotke upoštevati, da bo prehod karseda učinkovit in neboleč. Ponovna vključitev otrok v institucije vzgoje in izobraževanja je povzročila veliko nepotrebnega stresa ravno zaradi pomanjkanja komunikacije.

Sodelujoči:

doc. dr. Andreja Poljanec, univ.dipl.psih., spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka,

Marina Noč, psihodinamska psihoterapevtka, 

Renata Filipič, prof. kemije, OŠ Valentina Vodnika,

mag. Marijana Kolenko, ravnateljica, OŠ Lava,

dr. Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev.