Timsko komuniciranje

Uspešno timsko delo prinaša dobre rezultate ter zadovoljne sodelavce.

 • Ogledov: 120

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Proces in potek komuniciranja.
 • Uspešno reševanje konfliktov.
 • Pomen in obvladovanje čustev.
 • Nasveti, kako izboljšati komunikacijo.
 • Pravi načini učinkovitega komuniciranja.
 • Ustno in pisno komuniciranje.

Več informacij

V sklopu petih predavanj se bomo srečali z različnimi komponentami, ki so ključnega pomena za čim bolj uspešno in učinkovito oblikovanje, vodenje in delovanje (virtualnih) timov.

V tokratnem predavanju se bomo dotaknili naslednjih področij:

 • Proces in potek komuniciranja
 • Uspešno reševanje konfliktov
 • Pomen in obvladovanje čustev
 • Nasveti kako izboljšati komunikacijo
 • Pravi načini učinkovitega komuniciranja
 • Ustno in pisno komuniciranje