Družina za mizo
Predavatelj: Simona Lečnik Očko
Tečaj poteka: 04.04.2023 od 17:00
Kritično preverjanje informacij na spletu
Predavatelj: Denis Pantner
Tečaj poteka: 19.04.2023 od 13:00