Predstavitev funkcionalnosti eUprave
Predavatelj: Tatjana Mizori Zupan
Tečaj poteka: 05.12.2022 od 10:00