Kdo zastruplja odnose v kolektivu?
Predavatelj: Nevenka Janež
Tečaj poteka: 15.12.2023 od 13:00