Sodobni poslovni bonton
Predavatelj: Simona Lečnik Očko, mag.
Tečaj poteka: 12.08.2021 od 09:00
Bonton pri spletnem komuniciranju
Predavatelj: Simona Lečnik Očko, mag.
Tečaj poteka: 19.08.2021 od 09:00
Bonton za mizo
Predavatelj: Simona Lečnik Očko, mag.
Tečaj poteka: 05.08.2021 od 18:00