Timsko komuniciranje
Predavatelj: Teja Per
Tečaj poteka: 24.01.2022 od 15:00
Dinamičen tim in timske naloge
Predavatelj: Teja Per
Tečaj poteka: 31.01.2022 od 15:00