Družina za mizo
Predavatelj: Simona Lečnik Očko
Tečaj poteka: 05.10.2023 od 17:30
Zdrava potrpežljivost in toleranca
Predavatelj: Andrej Pešec
Tečaj poteka: 27.10.2023 od 19:00