Delavnica postavitev družine – odnos z očetom

Sistemske postavitve družine kot metoda razreševanja družinskih dinamik.

 • Ogledov: 106

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Kaj je družinski sistem?
 • Sistemi, ki vplivajo na družinski sistem.
 • Nastanek in zgodovina metode sistemske postavitve družine in Bert Hellinger – oče metode.
 • Kako poteka metoda?
 • Energetski redi v družinskih sistemih in načela metode.
 • Odnosi z očetom v mojem družinskem sistemu in risanje družinskega drevesa.
 • Praktična postavitev: moj oče in jaz.
 • Kakšen je moj odnos z očetom? Na kaj vse vpliva ta odnos? - praktična postavitev.

Več informacij

Metoda »Postavitev družine« je metoda, ki temelji na dejstvu, da smo srečni in uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom. Omogoča iskanje rešitev, ki jih imamo zaradi povezanosti s težavami v družinskem sistemu. Z njo pridemo v stik z brezpogojno ljubeznijo, ki teče prek življenja skozi naš družinski sistem in nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo sebe in naše družinske člane. Uvid v dinamike in dogodke našega družinskega sistema nam daje novo življenjsko moč. Metodo je razvil Bert Hellinger s svojim dolgoletnim delom in je razširjena po svetu v več kot 40 državah. Zasnovana pa je na fenomenološkem pristopu.

»Postavitev družine« razrešuje različna področja:
•    odnosi v družini: starši-otroci,
•    zdravje in bolezen,
•    partnerstvo,
•    spolnost in srečno partnerstvo,
•    osebni in poklicni uspeh,
•    denar in življenje,
•    travme, strahove in fobije.

V prvem delu delavnice bomo spoznali metodo sistemske družinske postavitve, kako je nastala in se razvijala ter kako poteka. Seznanili se bomo s sistemskimi redi – principi, ki veljajo v družinskih sistemih in kakšna načela upoštevamo pri družinskih postavitvah. 


V drugem delu bomo pogledali svoj odnos z očetom in na kaj vse vpliva. izvedli bomo dve postavitvi: oče v mojem družinskem sistemu in moj odnos z očetom.

PRIPRAVA
1.    Udeleženci naj si pred delavnico po svoje narišejo svoje družinsko drevo.
2.    Pripravijo naj si 10 praznih listov A4 , nekaj malih lističev in pisalo.
 

 

Webinar bosta vodili Nataša Čebulj ter Mojca Justin.

Mojca Justin je univerzitetna diplomirana ekonomistka s 26-letnimi izkušnjami v slovenskih podjetjih in v multinacionalkah na vodstvenih in prodajnih funkcijah. Je poslovna trenerka in moderatorka organizacijskih sistemskih postavitev, pa tudi podjetnica in sodelavka Inštituta za sistemske postavitve.