Akademija vodenja

Skladno z znanstvenimi izsledki na področju vodenja ljudi (leadership) obstajajo štiri ključna področja, ki naj bi jih dober vodja poznal in spoznanja aktivno uporabljal v vsakodnevni praksi. Ta področja so: vodstvena moč in stili vodenja, organizirani vodja in postavljanje ciljev, kompetenca komuniciranja in motivacijska kompetenca.

Razvoj voditeljskih kompetenc

4 temeljne kometence vodenja ljudi

Vodenje je praksa!

24/7

Vaja

Certifikat

Napredek

1

Vodstvena moč in stili vodenja

Ostala tri področja, ki naj bi jih obvladal dober vodja spoznate v naši akademiji vodenja.
360min
2

Učinkovito upravljanje s časom

Večina ljudi časa ne načrtuje, čeprav je učinkovito upravljanje s časom ključnega pomena za uspešno in pravočasno opravljeno delo ter izkoristek poslovnih priložnosti. Učinkovito ...
120min
3

Veščine komuniciranja

Ostala tri področja, ki naj bi jih obvladal dober vodja spoznate v naši akademiji vodenja.
360min
4

Umetnost motiviranja

Otsla tri ključna področja vodenja spoznate v naši akademiji vodenja.
360min
5

Kako doseči svoj cilj?

Idej, kaj bi morali storiti in kaj bi bilo dobro za nas, imamo verjetno vsi veliko. Novoletne ali podobne zaobljube pa so ene največkrat prelomljenih obljub na svetu. Kako oblikovati cilje tako, da ...
60min
7

Razvoj mehkih veščin za uspeh

Ostala tri področja, ki naj bi jih obvladal dober vodja spoznate v naši akademiji vodenja.
120min
8

Kako si postaviti učinkovite cilje za leto 2022?

Idej, kaj bi morali storiti in kaj bi bilo dobro za nas, imamo verjetno vsi veliko. Novoletne ali podobne zaobljube pa so ene največkrat prelomljenih obljub na svetu. Kako oblikovati cilje tako, da ...
240min
9

Prezentacijska znanja

Webinar je del naše akademije vodenja.
120min
10

Pomembna znanja za uspešno predstavitev

Webinar je del naše akademije vodenja.
120min
11

Retorika in javno nastopanje

Ostala tri področja, ki naj bi jih obvladal dober vodja spoznate v naši akademiji vodenja.
240min
12

Učinkovito upravljanje s časom v timu

Večina ljudi časa ne načrtuje, čeprav je učinkovito upravljanje s časom ključnega pomena za uspešno in pravočasno opravljeno delo ter izkoristek poslovnih priložnosti. Učinkovito ...
120min

Čestitamo, zaključili ste akademijo:
Akademija vodenja