Razlike med klasičnim sp.- jem in popoldanskim s.p-jem
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 05.03.2021 od 17:00
Prihajajoče novosti za samostojne podjetnike
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 12.03.2021 od 17:00
Aktualne novosti za popoldanske s.p.-je
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 18.03.2021 od 17:00
Upoštevanje prihodkov popoldanskega s.p.-ja
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 19.03.2021 od 17:00
Vrednotenje prihodkov in odhodkov pri s.p.-jih
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 25.03.2021 od 17:00