Ustanovitev delniške družbe – d.d.
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 22.04.2021 od 17:00