Nemščina na kratko

Osnove nemščine

 • Ogledov: 6800
 • Predavatelj: Nataša Bauman

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje

Tečaj poteka:

22.04.2022 od 08:00 do 09:00
25.04.2022 od 08:00 do 09:00
06.05.2022 od 08:00 do 09:00
09.05.2022 od 08:00 do 09:00
13.05.2022 od 08:00 do 09:00
16.05.2022 od 08:00 do 09:00
20.05.2022 od 08:00 do 09:00

Deli:

 • Predstavitev.
 • Izpolnjevanje formularja.
 • Telefonski pogovor, predstavitev sebe in druge osebe.
 • Množina.
 • Pravila: spol samostalnika.
 • Določni / nedoločni člen.
 • Abeceda in črkovanje.
 • Števila in glagol v nemškem jeziku.

Več informacij

Tečaj je namenjen popolnemu začetniku, ni potrebno imeti nobenega predznanja.

Kaj se bo predelalo na tečaju oz. kaj se bodo udeleženci tečaja naučili?

Spoznali bomo osnove nemščine. To pomeni, da bomo začeli pri pozdravljanju, abecedi, številih, naučili se bomo spreganja preprostih glagolov in nekaj osnov o samostalniku. S temi znanji se bomo znali preprosto predstaviti, postavljati enostavna vprašanja, jih razumeti in nanje odgovarjati. Naučili se bomo izdelati svojo vizitko in prebrati informacije iz drugih vizitk. Naučili se bomo suvereno sodelovati v preprostem pogovoru. V ta namen se bomo posvetili tvorbi povedi in seveda izgovorjavi. Znali bomo sodelovati v preprostem telefonskem pogovoru in izpolniti enostavno obliko formularja. Spoznali bomo tudi besedišče na temo Moja družina, kjer se bomo naučili poimenovanja družinskih članov in odnosov, svojilnih zaimkov in preprostega opisa oseb. Da pa bomo lahko svoje znanje preizkusili tudi v tujini in ob tem ne bomo ostali lačni in žejni, bomo predelali tudi temo Hrana in pijača ter se naučili plačati račun. Računam na to, da postavimo dobre temelje, na katerih boste lahko uspešno gradili, če se tako odločite.

S pridobljenim znanjem boste lahko na kratko predstavili, vodili kratek, enostaven pogovor, znali boste postavljati preprosta vprašanja in odgovarjati nanje, naučili se boste na preprost, kratek način predstaviti svojo družino, znali boste povedati, kaj radi jeste in pijete, naučili se boste naročiti hrano v restavraciji in plačati račun. Dobili boste osnovno popotnico za samozavesten »small talk« v tujini.

 

1. TEMA - Predstavim se

 • pozdravljanje
 • kratka osnovna predstavitev
 • črke in abeceda, črkovanje
 • izgovorjava posameznih črk (pravila)
 • vprašalnice
 • vprašalni stavki in trdilni stavki
 • od kod prihajamo? (Države, imena držav, jeziki, znanje jezikov)
 • enostaven telefonski pogovor
 • naslov bivališča, vizitka, 
 • izpolnjevanje formularja

2. TEMA - Moja družina

 • vljudnostne fraze
 • vprašati po počutju in ga izražati
 • kako predstavimo družino oziroma družinske člane (To je moj brat, ...)
 • številke
 • intervju
 • formular
 • razumevanje preprostih informacij
 • družina in osebni podatki
 • svojilni zaimki
 • osebni zaimki
 • spreganje glagola
 • predlog "v"

3. TEMA - ESSEN und TRINKEN

 • vprašati po nekem podatku in izražati domneve
 • poimenovanje količin
 • poimenovanje živil
 • zapis nakupovalnega listka
 • vprašati po količini in ceni ter odgovoriti na vprašanja
 • razumevanje prospekta
 • razumevanje pogovor pri mizi
 • predstaviti najljubšo jed

 

Tečaj bo potekal v več dneh

 

PRVI in DRUGO SREČANJE - 1. TEMA 

TRETJE in ČETRO SREČANJE - 2. TEMA 

PETO IN ŠESTO SNEMANJE -  3. TEMA 

 

O inštruktorju

author

Nataša Bauman

Prof. slovenskega in nemškega jezika s književnostjo, magistrica znanosti

Svoje redno delo kot profesorica že 23. leto opravljam na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji v Mariboru, kjer poučujem nemščino in slovenščino. Strokovno sodelujem tudi z Republiškim izpitnim centrom Slovenije, z Goethe Institutom Ljubljana, Zavodom za šolstvo, Filozofsko fakulteto v Mariboru, z Višjo strokovno šolo Academia, z založbo Mladinska knjiga itd. Poleg poučevanja se ukvarjam tudi s prevajanjem in lektoriranjem ter ljubiteljskim literarnim ustvarjanjem. Sodelujem tudi pri pripravi učbeniških gradiv, mednarodnih sodelovanj, ne redko se znajdem v vlogi predavateljice za odrasle, kjer posredujem primere dobre rabe, praktične izkušnje in druga znanja.

Svoje delo imam zelo rada.