Začetni tečaj angleškega jezika v vsakdanjem življenju

Naučite se osnov angleškega jezika!

 • Ogledov: 3081

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Naučite se osnov angleškega jezika.
 • Pozdravljanje/odzdravljanje.
 • Predstavitev sebe in drugih oseb.
 • Besedišče: družina, prijatelji.
 • Osebni zaimki in glagol "to be".
 • Besedišče: vsakodnevni predmeti in osnovni pridevniki.
 • Present Simple tense: osnovni glagoli v vseh oblikah (+/-/?).
 • Števila, dnevi v tednu, meseci in ura.

Več informacij

Angleščina je eden izmed najbolj uporabljenih jezikov po vsem svetu.

Naučite se osnov angleškega jezika in pridobite veščine, ki vam bodo pomagale pri komuniciranju v tujini. Naučili se bomo različnih angleških fraz, pozdravov in drugih uporabnih izrazov.