Sodobni poslovni bonton

Poznavanje poslovnega bontona je, v kombinaciji s socialnimi in čustvenimi kompetencami, konkurenčna prednost tako za posameznika kot za podjetje.

 • Ogledov: 634

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Učinkovita poslovna (verbalna in neverbalna) komunikacija med sodelavci in zunanjimi poslovnimi partnerji, strankami.
 • Kako ustvariti najboljši prvi vtis, saj za ustvarjanje prvega vtisa ne dobimo druge priložnosti.
 • Zakaj pozabimo ime osebe, ki se nam predstavi in kateri triki nam lahko pomagajo, v izogib nerodnim situacijam.
 • Kakšen je primeren poslovni videz vse potrebno o osebni urejenosti in osebni higieni.
 • Kako ustrezno pozdraviti, se predstaviti in vse o pomembnosti primernega rokovanja.
 • Kako se primerno izogniti zagati tikanja in vikanja.
 • Primerna telefonska komunikacija in uvidevnost pri uporabi mobilnih telefonov.
 • Ustrezna in spoštljiva elektronska komunikacija.

Več informacij

1. TERMIN - 16.11.2021: POSLOVNI BONTON ZA ŽENSKE

2. TERMIN - 18.11.2021: POSLOVNI BONTON ZA MOŠKE

 

Skupaj s sposobnostmi komuniciranja, pogajanja in motiviranja, je poslovni bonton ena izmed osnovnih mehkih veščin, ki ločuje zmagovalce od poražencev. Če se ne zavedamo, kako naše ravnanje vpliva na druge, lahko resno ogrozimo poslovne odnose.

Bonton in z njim povezane »mehke večine«, niso prirojene, se pa teh spretnosti zlahka naučimo, prav tako kot se lahko naučimo igrati tenis ali klavir. Ko določeno vedenje pogosto ponovimo, postane rutinsko, o njem ne razmišljamo in postane del nas. Ko vsakodnevno upoštevamo pravila poslovnega bontona nam o njih več ni treba razmišljati, saj postanejo del nas, jih ponotranjimo in se lahko osredotočimo na posel, ki ga moramo opraviti, ne da bi izgubljali čas s kolebanjem kaj storiti, da se ne bi osramotili. V tujini je pogosta praksa, da že v vrtcih in osnovnih šolah, otroke naučijo teh veščin in se lahko v nadaljnjem šolanju in izbiri poklica, posvetijo zgolj stroki.

Skupina je tako močna, kot so močni medsebojni odnosi. Danes več ne zadoščajo le dosežena izobrazba, spretna raba tehnologije, znanje tujih jezikov, saj živimo v času, ko težimo k odličnosti in želimo biti boljši, k čemur je v prid ravno poznavanje vsebin, kot je bonton. Nenazadnje je javna podoba organizacije odvisna od zaposlenih, predstavnikov, njihovih medsebojnih odnosov in kako se to kaže navzven.

Ljudje ves čas komuniciramo drug z drugim. Vprašati se moramo, kakšna sporočila o sebi želimo posredovati drugim in po čem želimo, da si nas zapomnijo. Glavnino dneva preživimo na delovnem mestu, oziroma ga porabimo za opravljanje poslovnih obveznosti. Zato se je potrebno zavedati pomembne vloge, ki jo ima služba v naših življenjih, in temu ustrezno upoštevati pravila lepega vedenja na delovnem mestu, za dobro počutje vseh sodelavcev. Učinkovita komunikacija in delovanje skladno z vrednotami, so izjemnega pomena na delovnem mestu. Uvidevnost, obzirnost, vljudnost in spoštovanje vseh, s katerimi si dnevno delimo delovno okolje. 

 

Teme, ki jih bomo obravnavali na delavnici:

 • učinkovita poslovna (verbalna in neverbalna) komunikacija med sodelavci in zunanjimi poslovnimi partnerji, strankami;
 • kako ustvariti najboljši prvi vtis, saj za ustvarjanje prvega vtisa ne dobimo druge priložnosti;
 • zakaj pozabimo ime osebe, ki se nam predstavi in kateri triki nam lahko pomagajo, v izogib nerodnim situacijam;
 • kakšen je primeren poslovni videz vse potrebno o osebni urejenosti in osebni higieni;
 • kako ustrezno pozdraviti, se predstaviti in vse o pomembnosti primernega rokovanja; 
 • kako se primerno izogniti zagati tikanja in vikanja;
 • primerna telefonska komunikacija in uvidevnost pri uporabi mobilnih telefonov;
 • ustrezna in spoštljiva elektronska komunikacija;
 • bonton pri spletnem komuniciranju;
 • priprava in izvedba spletnih sestankov (sklicatelj in udeleženec);
 • nakup in izročanje poslovnih daril, promocijska in poslovna darila; obdarovanje;
 • kakšno moč imajo nasmeh, temeljne človeške vrednote, spoštovanje in prijazne besede; 
 • kaj mora imeti in znati dober vodja; 
 • katere so zakonitosti pri izmenjavanju poslovnih vizitk, ki so še vedno nujne v poslovnem svetu;
 • sodelovanje in poslovanje s tujimi poslovnimi partnerji, službena potovanja v tujino, ki od posameznikov še posebej zahtevajo ustrezno (primerno) obnašanje.