Slovenski pravopis v poslovnem komuniciranju

Slovenščina mnogo ljudem dela težavo, kljub temu, da je to naš materni jezik – odpravimo to težavo skupaj!

  • Ogledov: 70

Paket vključuje:

  • Znanje
  • Ponavljanje
  • Test
  • Certifikat

Deli:

  • Poslovni bonton in vikanje.
  • Ustno poslovno sporazumevanje.
  • Pisno poslovno sporazumevanje.
  • Raba pravopisa in pravorečja v poslovnem svetu.
  • Najpogostejše napake pri rabi jezika.

Več informacij

Na webinarju boste usvojili znanje pravilne poslovne komunikacije v slovenskem jeziku, se naučili prepoznati in odpraviti tipične napake, znali napisati zgleden poslovni dopis ali brez skrbi pripraviti katero koli vrsto poslovnega ustnega besedila.