Pravopis na delovnem mestu

Najpogostejše napake pri komunikaciji v podjetju in kako jih odpraviti.

 • Bestseller
 • Ogledov: 1361

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje

Deli:

 • Formalna komunikacija v podjetju.
 • Komunikacija po e-pošti – osnovne napake.
 • Različni vzorci mailov za različne priložnosti.
 • Primeri neprimernih mailov.
 • Vzorci drugih besedil, s primerjavo med neuradnimi in uradnimi besedili.

Več informacij

Spoznali bomo osnove komuniciranja v podjetju. Govorili bomo o različnih situacijah in o načinu komunikacije, ki je temu primeren. Osredotočili se bomo na najpogostejše pravopisne napake, ki nastanejo pri komunikaciji in na primerih komentirali, kako se napakam lahko izognemo.

Znanje boste lahko direktno uporabili pri komunikaciji v podjetju, saj bomo podali direktne rešitve in vzorce.

 

STRUKTURA TEČAJA

Učinkovito pisno izražanje na delovnem mestu je veščina, ki se jo da razumeti in naučiti.

Na tečaju se bomo naučili, kako lahko oblikujemo slovnično pravilne in jezikovno ustrezne poslovne dopise, kot so: poslovno pismo, vabilo, e-sporočilo, povpraševanje, ponudba, reklamacija, zahvalno pismo … Prav tako bomo obnovili slovnično strukturo, ki se v omenjenih dokumentih najpogosteje uporablja in opozorili na pogoste napake ter ponudili standardizirane dopise.

Znanje boste lahko direktno uporabili pri komunikaciji v podjetju, saj bomo podali direktne rešitve in vzorce.

 

VSEBINA TEČAJA

 • Abeceda pisnega poslovnega komuniciranja
 • Navodila za pisanje različnih vsebin
 • Ton komuniciranja
 • Osnovna pravila poslovnih dopisov po elektronski pošti
 • Pisno komuniciranje po klasični pošti
 • Slog pisanja
 • Priprava dopisov
 • Jedrnatost in zgoščenost
 • Jezik in izrazoslovje
 • Kratice, zapis datuma in ure, denarne enote, merske enote, številke, elektronski naslov …
 • Velika začetnica
 • Zgradba besedila (naslov, osnovna informacija, razširjena razlaga - obrazložitev, zaključek …)
 • Urejanje besedila
 • Uporaba odstavkov in alinej, poravnava besedila, krepka pisava, podčrtavanje besedila, presledki, številčenje strani, priprava kazal, številčenje slik, grafov, preglednic …)
 • Vzorčni (standardizirani dopisi) dopisi
 • Pogosta vprašanja in odgovori