Nakup prve nepremičnine

Pregled pravic na nepremičninah, nepremičninskih evidenc ter postopkovnih posebnosti v zvezi z nepremičninami.

 • Ogledov: 524
 • Predavatelj: Marica Batič

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Tečaj poteka:

11.06.2021 od 14:00 do 16:00
17.06.2021 od 17:00 do 19:00

Deli:

 • Pojem nepremičnine in nepremičninskega prava.
 • Pregled stvarnih pravic na nepremičninah.
 • Pojem in vsebina sosedskega prava.
 • Obligacijskopravni posli v zvezi z nepremičninami.
 • Nepremičninske evidence.
 • Procesnopravna vprašanja v zvezi z nepremičninami.
 • Konkretno: nakup stanovanja.
 • Konkretno: nakup hiše.

Več informacij

Nepremičninski trg in pripadajoči predpisi predstavljajo relevanten del pravne in gospodarske ureditve vsake posamezne države. Zaradi tega mora zakonodajalec posamezna vprašanja nepremičninskega prava urediti posebej (natančno) ter omogočiti nemoteno delovanje tega trga. 

V tem webinarju boste seznanjeni s temeljnimi stvarnopravnimi pravicami na nepremičninah, z njihovim nastankom, prenosom in prenehanjem, kot tudi z obligacijskopravnimi posli, ki služijo temu namenu. Webinarji bodo zajeli tudi bolj natančen in kritičen pregled ureditve nepremičninskih evidenc, zlasti pa zemljiške knjige. Nekaj časa bo posvečeno tudi procesnopravnim vprašanjem, ki so posebnost nepremičninskega prava v primerjavi s splošno stvarnopravno in obligacijskopravno ureditvijo.

Webinar bo razdeljen na dva dela.

Prvi del: 

 • kako kupiti prvo nepremičnino
 • oblike nakupa nepremičnine
 • kreditna sposobnost
 • najem z odkupom
 • primeri iz prakse

 

Drugi del: 

 • posebne oblike nakupa nepremičnine
 • prodajna pogodba pri nepremičninah
 • nakup nepremičnine preko posrednikov
 • zakonodaja
 • primeri iz prakse

O inštruktorju

author

Marica Batič

Pravo

Je magistrica prava in podjetnica. Aktivna je na več področjih, najbolj na področjih delovnega, družinskega, nepremičninskega in insolvenčnega prava. Je članica Lokalne akcijske skupine in družbeno aktivna v svojem okolju.
Svoje znanje je že med študijem krepila v praksi, med drugim tudi s sodelovanjem v zavodu Lastovice in v Slovenski filantropiji. Praktične izkušnje je pridobivala tudi s sodelovanjem s podjetji iz tujine.

Ostali tečaji, ki jih vodi Marica Batič

Nepremičninsko pravo
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 25.06.2021 od 14:00
Družinski zakonik in osnove družinskega prava
Predavatelj: Marica Batič
Tečaj poteka: 18.06.2021 od 14:00