Microsoft Teams osnove in bonton na on-line sestankih

Tečaj, ki bo na kratek in jedrnat način povezal bonton na on-line sestankih ter osnove Microsoft Teamsa.

 • Ogledov: 538

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Bonton (kultura odgovora na povabilo, prijava na srečanje brez zamujanja, izklop/vklop kamere ter mikrofona, dvig roke/aplavz/všeček)
 • Osnovne funkcionalnosti MS Teams (koledar, klepet).
 • Nastavitev in prilagoditev ekipe.
 • Sodelovanje v ekipah in kanalih.
 • Delo z objavami, sporočili in upravljanje z dokumenti, nalaganje in iskanje datotek.
 • Postopek organizacije srečanja (deljenje zaslona, funkcije dostopnosti ostalih uporabnikov ob srečanju, kreiranje seznama udeležencev, predvajanje video posnetkov).
 • Začetek klepetov in klicev ter upravljanje srečanj in dogodki v živo (priprava, udeležba), upravljanje urnikov.
 • Dodatne aplikacije: OneNote, Planner, MS Forms, MS Project.

Več informacij

Tečaj je namenjen vsem, ki si želijo poenostaviti sodelovanje znotraj podjetja s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov, ki jih ponuja MS Teams. S pomočjo aplikacije lahko dosežete hitro izmenjavo informacij, nalog, dokumentov in splošne boljše organiziranosti zaposlenih.

 

Na tečaju bomo obravnavali in v praksi pokazali, kako delujejo določene funkcije:

 • delo v ekipah,
 • objave in sporočila, 
 • nalaganje datotek,
 • klepeti in klici,
 • srečanja,
 • dogodki v živo,
 • dodatne aplikacije in orodja,
 • urniki,
 • mobilna aplikacija MS Teams.

 

Kako v praksi povezati bonton on-line sestankov ter predstavitev osnovnih funkcionalnosti Microsoft Teamsov? Na izvedbi tega tečaja boste izvedeli ravno to.

Predavateljica bontona vam bo predstavila nekaj osnovnih navodil, kako profesionalno in kakovostno izpeljati on-line sestanek, nato pa bo predavatelj nadaljeval s predstavitvijo aplikacije in prikazom konkretnih primerov za lažjo predstavo. 

 

Oba predavatelja bosta na voljo za postavitev vprašnj, na katera bosta odgovorila med tečajem.