Transformacija negativnih čustev
Predavatelj: Andrej Pešec
Tečaj poteka: 12.12.2022 od 18:00