Motivacija - ključ do uspeha v profesionalnem življenju

Ključni vzvodi za povečanje zavzetosti zaposlenih.

 • Ogledov: 176

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Izzivi za slovenska podjetja na področju povečanja zavzetosti zaposlenih.
 • Je motivacija za delo pomembna in kaj vpliva na naše vedenje?
 • Vzvodi motivacije v delovnem procesu.
 • 3 ključni vzvodi zavzetosti.
 • Kako povečati avtonomijo v podjetju?
 • Pomen izgradnje tima.
 • Voditeljstvo kot gorivo motivacije v podjetju.
 • Orodja Profiles za pomoč pri jasni opredelitvi predispozicij za uspeh na kateremkoli delovnem mestu: pri zaposlovanju, napredovanju, vodenju.

Več informacij

Na tečaju se boste seznanili s pojmom motivacija in ključnimi vzvodi za povečanje zavzetosti zaposlenih. Spoznali boste koristna orodja, ki so v pomoč vodjam pri opredelitvi profila zaposlenega, ki najbolje ustreza zahtevam delovnega mesta, kar predstavlja ključni pogoj za uspeh, dobro počutje in motiviranost na delovnem mestu. Opredelili bomo vlogo vodje in njegove kompetence za dvig zavzetosti zaposlenih ter predstvaili orodje za analizo tima, ki omogoča vodji vpogled v močne in šibke točke delovne skupine, način reševanja problemov, soočanja s stresnimi situacijami in vzvodi za motivacijo.