Kako pričeti in nadgrajevati osebno rast?

Osebna rast kot proces.

 • Ogledov: 271

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje

Deli:

 • Sprememba kot edina stalnica v življenju.
 • Kompetentnost.
 • Pomembnost.
 • Samostojnost.
 • Osebna rast kot drugačna izkušnja za vsakega posameznika.
 • Tehnike, ki pripomorejo k osebnem napredovanju, razvijanju in spreminjanju.

Več informacij

Udeleženci tečaja bodo izvedeli, kaj je osebna rast.

To je proces, ki se pri posamezniku nenehno spreminja, saj se tudi naše življenje nenehno spreminja, razvija. Posledično se moramo vedno naučiti, kako se spoprijeti z vsemi spremembami, ki nam pridejo naproti.  

Udeleženci tečaja bodo ponotranjili, da si je vedno potrebno prizadevati biti še boljši. Zadovoljevanje potreb kot so kompetentnost, pomembnost in samostojnost prispevajo k osebni rasti in k dobremu počutju. Pod pojem osebna rast spadajo mehke veščine, kot so učenje obvladovanja jeze, premagovanja odlašanja in lenobe, učenje vljudnosti in obzirnosti, učenje novih stvari ter razvijanje novih znanj; je proces spreminjanja miselnosti in ter je proces postajanja odgovornejše osebe. 

Vsebina prvega srečanja: 

 • Kaj je osebna rast

 • Pozitivne afirmacije

 • Kako pospešiti osebno rast

 • Pozitivna samopodoba

 • Postavljanje osebnostih meja

 • Samospoštovanje in samozavest

V Mentimetru bomo naredili dve vaji: »V čem uživam oz. kaj me navdihuje (navedite do 5 primerov)« in »Katere so moje kvalitete(navedite do 5 primerov)«. Pogledali bomo katere so tiste neprijetne resnice, ki vas ovirajo pri osebni rasti. Pogledali bomo načela za razvoj samozavesti.

Vsebina drugega srečanja: 

 • Kaj vse zajema osebna rast

 • Samopodoba in samozavest

 • Obvladovanj stresa

 • Soočanje s stresom

 • Simptomi stresa

 • Tehnike sproščanja

Pogledali bomo kako okrepiti samopodobo. Našteli bomo tipične znake nesamozavesti. Dotaknili se bomo tudi pomena stresa v naših življenjih in na kakšen način naj se ga lotimo, da bo v nas  naredil čim manj škode. V Mentimetru bomo naredili vajo »Kaj za vas predstavlja glavni vir stresa (do 5 primerov)?« Naredili bomo tudi vaju z 20 vprašanji, s pomočjo katerih bomo preverili ali ste v stresu VAJA: Ali ste v stresu?

Vsebina tretjega srečanja: 

 • Postavljanje osebnih meja

 • Ravnanje s prošnjami

 • Sprejemanje kritike

 • Odpuščanje

 • Asertivno vedenje

 • Cona udobja

 • Motivacija in samomotivacija

 • Negativizem in pritoževanje

 • Čustvena zrelost

 • Lastnosti čustveno zrele osebe

V zadnjem sklopu predavanj o osebni rasti se bomo dotaknili postavljanja osebnih meja,  ravnanja s prošnjami, sprejemanje kritike in odpuščanj. V Mentimetru bomo naredili vajo »Zakaj se tako izogibamo besedi »NE«? (navedite do 10 primerov)?« kaj narediti, če želimo, da nas besede in dejanja drugih ljudi ne bi več prizadele? Pogledali bomo tri različne vrste nesertivnega vedenja in asertivno vedenje. Pogledali bomo kako opraviti z negativnimi ljudmi. Čustvena zrelost je torej proces, ki se odvija že od našega rojstva in lahko čustveno odraščamo še v pozni odraslosti, nekateri pa tega stanja ne dosežejo niti do svoje smrti. Čustveno zrela oseba se iskreno in pristno izraža, živi sebe in svoje potenciale, zaupa vase in v svojo resnico ter spoštuje druge enako kot sebe.