Splošni pogoji izobraževalne platforme MojeZnanje.si

Opredelitev pojmov: kupec, uporabnik, član

Član MojeZnanje.si postane kdor, se registrira v platformo z uporabniškim imenom, geslom in elektronskim naslovom.

Kupec je član, ki je plačal kateregakoli izmed naročniških paketov.

Kot uporabnika se lahko naziva tako člana kot kupca.

Organizacija/podjetje/pravni subjekt se imenuje podjetje katerega zaposleni so uporabniki storitev MojeZnanje.si.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne platforme MojeZnanje.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno platformo MojeZnanje.si  (v nadaljevanju tudi » platforma«) upravlja podjetje Housing Co. d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5592127000, davčna številka: SI 32539525, ki je tudi ponudnik storitev e-izobraževanj (v nadaljevanju tudi prodajalec ali MojeZnanje.si).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne platforme MojeZnanje.si, pravice in obveznosti kupca, člana in platforme ter urejajo poslovni odnos med MojeZnanje.si in kupcem ter članom.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Vrste uporabnikov

Člani: Ob registraciji v spletno platformo postaneš član oz. uporabnik MojeZnanje.si in dobiš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte, geslo, ter uporabniško ime, ki ga izbereš sam. Uporabniško ime, geslo in uporabniško ime uporabnika  MojeZnanje.si se nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Registracija je možna tudi med postopkom ogleda tečajev.

V primeru, da se ista oseba ponovno registrira v platformo z drugim elektronskim naslovom, je to zloraba sistema, ki ji sledi denarna kazen v višini najmanj enoletne polne naročnine po ceni najdražjega paketa.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje naslov elektronske pošte, s katerim se je registriral, v sistemu zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na podpora@mojeznanje.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

.

Dostopnost informacij

MojeZnanje.si se zavezuje, da bo članu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju MojeZnanje.si (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti spletnih tečajev,
 4. datume poteka tečajev in pri katerih tečajih je že na voljo posnetek,
 5. navodila za uporabo spletne strani,
 6. način plačila in izvedbe spletnih tečajev,
 7. časovno veljavnost ponudbe,
 8. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 9. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Obljuba oz. storitev ki jo nudimo

MojeZnanje.si zagotavlja svojim uporabnikom storitve spletnega izobraževanja v obliki izvajanja tečajev v živo preko spletne platforme in v obliki video posnetkov. MojeZnanje.si si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti. MojeZnanje.si ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva.

Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči MojeZnanje.si, ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na stran MojeZnanje.si. Varnost uporabe storitev je na strani MojeZnaje.si zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in MojeZnanje.si. Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti MojeZnanje.si.

Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja MojeZnanje.si ali ponudniki vsebin/storitev/blaga oziroma drugi pogodbeni partnerji MojeZnanje.si. Ponujanje storitev tudi ne ustvarja partnerskega razmerja. MojeZnanje.si v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletne platforme MojeZnanje.si nudijo pogodbeni partnerji MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.

MojeZnanje.si ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem MojeZnanje.si, ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.

Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik ne sme uporabljati elektronske pošte za za pošiljanje velike količine podatkov, ki privedejo do zavrnitve storitev (t.i. DDOS napadi), se ne sme lažno predstavljati, ne sme zasmehovati, žaliti, spodbujati h kakršni koli obliki nestrpnosti (verski, spolni, rasni, politični ipd.).

Ponudba spletnih tečajev

Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba spletnih tečajev MojeZnanje.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Vsak kupec, ki ima sklenjeno letno, polletno ali mesečno naročnino, si lahko ogleda vse tečaje, ki potekajo v živo in ima tudi dostop do vseh posnetkov. Dostop novo registriranim kupcem  do posnetkov se uredi v roku 24 ur od registracije. O dodanem dostopu do posnetkov je kupec  obveščena po elektronski pošti.

Plačilo storitve kupcu ne  zagotavlja, da dobi točno določeno vsebino. Soustvarja pa nabor vsebin tako da sporoča željene vsebine in dobi na voljo nekatere izmed njih (odvisno tudi od povpraševanja ostalih kupcev) oziroma dobi na  voljo  za nekatere izmed njih video posnetke. Nikakor ni obveza, niti zagotovilo MojeZnanje.si da kupcu zagotovi vse željene vsebine. V primeru ene ali več neizvedenih vsebin, to ne pomeni neizpolnjevanja obveznosti do kupca ali možnost reklamacijskega zahtevka, podajanja pritožbe ali katerokoli drugo aktivnost, ki bi bila usmerjena v nezadostno, neustrezno ali nekakovostno izvajanje storitev MojeZnanje.si.

Tehnični pogoji in standardi

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev MojeZnanje.si so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in na strani MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov.

Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik. Na računalniku mora biti nameščena posodobljena različica Chrome ali Firefox spletnega brskalnika. Uporabo katerega koli drugega brskalnika odsvetujemo.

 

Kakovost (Kakovost predavateljev, spletne platforme, standardi ki določajo kakovost izvajanja storitev)

 

Kakovost, ki jo uporabnikom nudi MojeZnanje.si je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče vsebine izobraževanj. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.

MojeZnanje.si uporabnikom zagotavlja, da z navedenimi aktivnostmi in orodji, ki jih uporablja za doseganje načrtovane in željene kakovosti, vedno nudi enakovredno raven storitev po vsebini, načinu izvedbe, kakovosti gradiv, primernosti glede na naziv izobraževanja ter opis na spletni strani MojeZnanje.si.

Ker se storitve izobraževanj izvajajo v živo in se prilagajajo ter oblikujejo tudi s pomočjo uporabnikov ter interakcije v živo med predavateljem in uporabniki, se pri vsakem tečaju lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v izobraževalnem procesu, ki so lastni tistemu izobraževanju, kar pa niso dejavniki opredelitve izvedene kakovosti glede na postavljene standarde kakovosti.

Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:

 • Skladnost vsebine glede na dano obljubo uporabnikom.
 • Ustrezna količina ter vsebinska primernost obdelane snovi.
 • Vsebina, ki je predmet izobraževanja, predstavljena in podana uporabnikom na način, da jo razumejo in lahko znanje tudi absorbirajo oz. uporabijo.
 • Čist, jasen, urejen način podajanja snovi, ki je strukturiran in urejen s pomočjo prosojnic, prikazov ali demonstracij ali vaj, ki se izvajajo.
 • Izvedena storitev v obljubljenem roku, časovnem obsegu in na način kot je obljubljeno, ko je razpisan točen termin izobraževanja.
 • Videoposnetki že izvedenih izobraževanj, ki so primerne kakovosti in na voljo registriranim uporabnikom, ki so poravnali mesečno naročnino.

Standardi, ki se zasledujejo pri kakovosti izvedbe izobraževanj in uporabi spletne platforme MojeZnanje.si so:

 • Tehnološka dovršenost preko kakovostne platforme za prenos videa, zvoka ter drugih elementov v izobraževalnem procesu,
 • Možnost dvosmerne komunikacije med uporabniki in predavatelj ter asistenti med izvajanjem izobraževanj.
 • Brezhibno delovanje spletne platforme MojeZnanje.si.
 • Orodja in pripomočki pri uporabi platforme MojeZnanje.si, ki uporabniku omogočajo kakovostno izkušnjo izbire željenih izobraževanj, sledenju in kontroli svojega izobraževalnega procesa ter komunikaciji z MojeZnanje.si preko različnih komunikacijskih kanalov.

V okviru zagotavljanja kakovosti plačilo naročnine kupcu še ne  zagotavlja, da dobi točno določeno vsebino. Soustvarja pa nabor vsebin tako da sporoča željene vsebine in dobi na voljo nekatere izmed njih (odvisno tudi od povpraševanja ostalih kupcev) oziroma dobi na  voljo  za nekatere izmed njih video posnetke.

 

Izključitev odgovornosti

 

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve MojeZnanje.si. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo MojeZnanje.si (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve, in sicer v čim krajšem času. Za samo nedelovanje ali slabše delovanje storitve MojeZnanje.si in njeni pogodbeni partnerji ne prevzemajo nikakršne odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti. MojeZnanje.si prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške ki nastanejo s spremljanjem tečaja (prenos mobilnih podatkov, roaming, ipd.).

 

Reklamacije, reševanja pritožb

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerihkoli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na portalu MojeZnanje.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja MojeZnanje.si.

Uporabnik lahko sam izbere način in sredstvo s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo.

Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga MojeZnanje.si priporoča uporabnikom je sledeč:

 • Na spletni strani www.mojeznanje.si/kontakt se izpolne kontaktni obrazec kjer se vpiše razlog sporočila, komentar ali navedba potrebnih dejstev ter informacij in željeno oz. pričakovano ukrepanje s strani MojeZnanje.si.
 • V roku 8 dni je MojeZnanje.si dolžan uporabniku odgovoriti na njegovo reklamacijo ali pritožbo, če je do nje upravičen ter kako se bo reševala.
 • V roku 45 dni bo MojeZnanje.si, če je uporabnik upravičen do reševanja reklamacije in pritožbe, le to rešil, skladno z zakonskimi določili.

Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.mojeznanje.si/kontakt lahko sporočijo na telefonsko številko 01 / 568 92 15, preko e-pošte podpora@mojeznanje.si.

 

Oznake tečajev

 • Pri tečaju z oznako »Tečaj poteka«, je že določen termin tečaja, na katerega se lahko uporabnik prijavi.
 • Pri tečaju z oznako »Dodaj na seznam želja«, termin še ni določen, je pa vsak uporabnik, ki doda tečaj na seznam želja, samodejno prijavljen in obveščen takoj, ko je datum določen.
 • Tečaji, ki imajo poleg zgornjih oznak tudi oznako »Ogled posnetka spletnega tečaja«, so na voljo za takojšnji ogled.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med MojeZnanje.si in kupcem je v spletni platformi MojeZnanje.si sklenjena v trenutku, ko MojeZnanje.si članu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: »potrditev vaše registracije«. Od tega trenutka so vsi pogoji določeni  in veljajo tako za MojeZnanje.si kot za kupca.  Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki ni mogoče, izjema je elektronski naslov.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku MojeZnanje.si.

Vrste naročniških paketov

V naročniški paket so vključeni tečaji, ki potekajo preko spleta. Tečaji v učilnici se prodajajo samostojno in ločeno izven platforme MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si omogoča naslednje vrste naročniških paketov:

 1. Letni paket imenovan »letni paket« vsebuje letno neomejeno izobraževanje.
 2. Polletni paket imenovan »polletni paket« vsebuje polletno neomejeno izobraževanje
 3. Mesečni paket imenovan mesečni paket« vsebuje mesečno neomejeno izobraževanje.

Cene

Cene posameznih paketov so objavljene na spletni strani www.mojeznanje.si.

Vse cene vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Načini plačila

MojeZnanje.si omogoča naslednje načine plačila:

 • Nakazilo na tekoči račun MojeZnanje.si.
 • Plačilna ali kreditna kartica (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, American Express (preko spletnega plačila), BA Maestro, Diners club).
 • PayPal.
 • Obročno plačilo na 2 do 12 obrokov s kreditno kartico Visa Electron*
  • Diners club kartica do 12 obrokov.

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta, nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika, obvestite na podpora@mojeznanje.si.

Plačilne in kreditne kartice

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo MojeZnanje.si.

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravno osebo je popolnoma enak kot za fizično osebo, le da v prvem koraku izbere opcijo račun na podjetje in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.

 

V primeru večjih naročnikov se nakup za pravne osebe ureja s posebno pogodbo med MojeZnanje.si in podjetjem,

 

Če želi član račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe za podjetja, samostojne podjetnike in druge pravne osebe. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od sklenitve naročnine brez razloga, kot to velja za ostale potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja MojeZnanje.si, več o možnostih vračil za fizične osebe si lahko preberete v nadaljevanju strani oziroma na strani o vračilih.

Spletna platforma MojeZnanje.si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

•             z nakazilom na račun upravitelja MojeZnanje.si po ponudbi/predračunu

•             s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, American Express (preko spletnega plačila), BA Maestro, Diners club)

Obračunsko obdobje

MojeZnanje.si ima obračunsko obdobje 30 dni, pri čemer vezava za eno leto velja 30 x 12 dni.

Prekinitev naročnine in pogodbena kazen

Kupec ima kadarkoli pravico prekiniti naročnino. Če kupec paket prekine predhodno (pred iztekom veljavnosti paketa), je dolžan poplačati razliko do izteka paketa ali pa se obračuna razlika med paketom za krajše obdobje in tistim, ki ga je imela stranka pred prekinitvijo.

Glede na izbrani paket velja v primeru predhodne prekinitve pred iztekom veljavnosti paketa in z njim povezanimi ugodnostmi, ima MojeZnanje.si pravico do plačila nadomestila izgubljenega prihodka oz. je dolžna poplačati razliko do izteka paketa ali pa se obračuna razlika med paketom za krajše obdobje in tistimi, ki ga je imela stranka pred prekinitvijo.

Primer:

Kupec sklene naročnino za 12 mesecev po xx.

Kupec po 3 mesecih prekine naročnino.

Kupcu  se obračuna obveznost v višini 3x 1 mesečna naročnina po yy , kar skupaj znaša xy EURKupec je doslej plačal 3x po xx EUR oz. skupaj zz EUR.

Razlika med 3x 1 mesečno naročnino in plačano naročnino znaša oo EUR, kar predstavlja nadomestilo, ki je obveznost stranke do MojeZnanje.si.

Izdaja računa

MojeZnanje.si ob naročilu storitve in ob vsaki mesečni bremenitvi računa kupcu pošlje račun, in sicer v Adobe reader (.pdf) formatu na e-naslov kupca.

Na računu sta razčlenjena cena, davek na dodano vrednost in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Povabilo prijatelja

 1. V primeru, da je član  sprejel vabilo prijatelja za brezplačni preizkusni mesec, se mu ta brezplačni preizkusni mesec dodeli takoj, brez vpisa plačilnih podatkov. Član  ima v brezplačnem preizkusnem mesecu dostop do vseh tečajev, kot jih ima kupec  s sklenjeno mesečno naročnino.
 2. V primeru, da je član sprejel vabilo prijatelja in je ta po preteku brezplačnega poizkusnega obdobja sklenil plačljivo naročnino, se kupcu dodeli brezplačen mesec po poteku članarine.

Zagotavljanje storitve

MojeZnanje.si nudi spletna izobraževanja v obliki tečajev, ki potekajo preko spleta v živo in spletna izobraževanja v obliki video posnetkov, ki so rezultat posnetih izobraževanj v živo.

Izobraževanja potekajo preko spletne platforme Citrix GoToWebinar, ki omogoča prenos slike ekrana, kar lahko vključuje prosojnice, demonstracijo delovanja programske opreme, predvajanje videa, fotografij itd., prenos glasu in video slike predavatelja. Spletna platforma omogoča tudi deljenje gradiv v obliki datotek in spletnega klepeta.

Zagotavljanje storitev zaposlenim v primeru naročila pravne osebe

Podjetje s prijavo zaposlenih, ki je lahko preko spleta ali v obliki naročila ter poslanega seznama v Excel ali drugi datotečni obliki, soglaša oz. potrjuje, da ima urejena vsa razmerja v zvezi s posredovanjem podatkov zaposlenih, skladno z zakonodajo.

 

Preverjanje znanja

Po končanem tečaju ima stranka možnost opravljanja preverjanja znanja. Na podlagi uspešno rešenega preverjanja znanja, se izstavi diploma, ki jo stranka lahko priloži k življenjepisu. Diploma se izstavi v imenu izobraževalnega centra Housing.

 

Omejitev, prekinitev ali ukinitev dostopa do storitev

 

MojeZnanje.si lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile.

V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo MojeZnanje.si uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.

Omejitev ali prekinitev dostopa lahko trajati toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz. odprava napak ali okvar.

MojeZnanje.si ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:

 • Če uporabnik ni poravnal mesečne naročnine.
 • Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev MojeZnanje.si.

MojeZnaje.si pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep. Če Uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko MojeZnanje.si takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema MojeZnanje.si.

MojeZnanje.si lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.

Upravljanje s podatki

MojeZnanje.si sme pridobivati, hraniti, uporabljati, prilagajati, spreminjati, blokirati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih v okviru sodelovanja posredujejo uporabniki in jih dobi ali ustvari sam ter ki so v skladu z veljavnimi predpisi in potrebami potrebni:

 • za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prenehanja razmerja z uporabnikom,
 • za izvajanje oz, izpolnjevanje obveznosti MojeZnanje.si do uporabnika,
 • za zaračunavanje storitev,
 • za zaračunavanje storitev drugih ponudnikov ali partnerjev,
 • reševanje reklamacij, tehničnih težav ali odkrivanje zlorab,
 • za izvajanje internih analiz in obdelav,
 • izvajanja marketinških raziskav, ugotavljanje navad, izdelavo in prilagajanje ponudb, profiliranja kupcev, segmentiranja in kontaktiranja z uporabniki in izvajanja drugih tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe,
 • izvajanja ostalih komunikacijskih storitev,
 • obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter morebitne druge namene v skladu s Splošnimi pogoji, ali drugimi posebnimi dogovori z uporabniki, o katerih so uporabniki informirani in so z njimi izrecno ali smiselno soglašali oziroma so v skladu z Veljavnimi predpisi.

MojeZnanje.si pridobiva, hrani, uporablja, prilagaja, spreminja, blokira ali kako drugače obdeluje osebne podatke skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

MojeZnanje.si zbira podatke o uporabnikih:

 • podatke o preverjanju istovetnosti - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, mobilna številka, e-pošta, davčna številka,
 • podatke o prihodkih, ki jih pridobi ali ustvari v okviru izvajanja izobraževalnih storitev,
 • podatke, ki jih potrebuje zaradi oglaševanja, predstavitev in trženja izobraževalnih storitev in izvajanja storitev z dodano vrednostjo in
 • podatke v zvezi z drugim poslovnim sodelovanjem, ki jih pridobi glede uporabnikov.

Zaradi nemotenega izvajanja storitev, uporabnik pooblašča MojeZnanje,si, da lahko kjerkoli, še posebno pa pri državnem organu, inštituciji, delodajalcu in banki, preveriti resničnost podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob registraciji. Podatke MojeZnanje.si le za potrebe lastnega poslovnega delovanja in izvajanja izobraževalnih storitev.

MojeZnanje.si ima pravico obdelovati podatke o uporabniku v celotnem obdobju, v katerem so ti potrebni za izvedbo storitev, razen v primerih podatkov, pri katerih je v skladu z Veljavnimi predpisi izrecno določeno drugače.

MojeZnanje.si sme, ne glede na prvotni namen zbiranja, osebne podatke obdelovati za zgodovinsko, statistično in znanstvenoraziskovalne namene, pri čemer se uporabnik strinja, da je dal svoje soglasje, da se podatki za tovrstne namene lahko obdelujejo oziroma posredujejo brez anonimiziranja v skladu z Veljavnimi predpisi.

Pri dostopanju uporabnika do spletne strani MojeZnanje.si, spletnih ali mobilnih aplikacij in portalov v upravljanju MojeZnanje.si, sme MojeZnanje.si za vse namene izvajanja storitev za uporabnika, na trdi disk, spomin ali drugi medij za hranjenje naprave oziroma terminala s katerega dostopa, v obliki piškotka ali na lastne strežnike, v obliki dnevnika dogodkov (t.i. log file), shraniti določene podatke.

MojeZnanje.si sme podatke uporabnika, tudi po prenehanju zagotavljanja izobraževalnih storitev za uporabnika, ki mu jih je v okviru tega razmerja posredoval in ki jih je pridobil sam, obdelovati v vsebini in za časovno obdobje ter v skladu z zgoraj navedenimi nameni s katerim jih obdeluje, če je takšna obdelava podatkov primerna in potrebna za doseganje teh namenov, vendar v vsakem primeru najdalj do preklica danega soglasja uporabnika.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), kar ne velja v primeru omejitve te pravice, če tako določajo Veljavni predpisi.

V primeru, ko je za kakršnokoli pridobivanje, hrambo ali obdelavo osebnih podatkov, zaradi veljavnih predpisov ali iz drugega pravnega naslova, potrebno soglasje uporabnika, lahko MojeZnanje.si te podatke obdeluje le ob predhodnem soglasju uporabnika. S preklicem soglasja s strani uporabnika se takoj preneha z obdelavo podatkov, za katero je potrebno soglasje.

 

Varovanje podatkov

MojeZnanje.si osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika.

MojeZnanje.si bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.

MojeZnanje.si lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Naročnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu sklene naročniško razmerje, dejanski uporabnik storitev pa je član take organizacija oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take organizacije, je dolžan ob sklenitvi naročniškega razmerja z MojeZnanje.si obvestiti vse posameznike, ki na podlagi takšne pogodbe med MojeZnanje.si in pravno osebo uporabljajo storitve o tem, za katere namene bodo MojeZnanje.si in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke.

Organizacija, ki je z MojeZnanje.si sklenila pogodbo za izvajanje MojeZnanje.si storitev, je dolžna zagotoviti vsa potrebna privoljenja posameznikov, ki pri njej uporabljajo storitve in jih MojeZnanje.si potrebuje za obdelavo osebnih podatkov pri izpolnjevanju pogodbe. Organizacija je tako dolžna zagotoviti privoljenje posameznika, ki pri naročniku uporablja storitve za pošiljanje nekaterih osebnih podatkov posameznika k organizaciji, obdelavo prometnih podatkov in so potrebni za izvajanje dodatnih storitev ter vsa druga potrebna privoljenja.

 Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja MojeZnanje.si storitve, ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, katerih obdelava je nujna za izpolnjevanje pogodbe med MojeZnanje.si in tako organizacijo, MojeZnanje.si ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v razmerju do tega posameznika. Če se posameznik, ki pri organizaciji uporablja MojeZnanje.si storitve, ne strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov, brez katerih lahko MojeZnanje.si še vedno izpolni svoje pogodbene obveznosti, MojeZnanje.si ne bo obdeloval njegovih podatkov, vendar pa bo še vedno izpolnil svoje pogodbene obveznosti, opredeljene v pogodbi.

Organizacija, ki je naročnik MojeZnanje.si storitev, zagotavlja vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih MojeZnanje.si potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.

MojeZnanje.si z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov.

Varovanje osebnih podatkov skladno z GDPR zakonodajo

Zaradi boljše uporabniške izkušnje in osebnostnega pristopa do vas, kot posameznega tečajnika, moramo zbrati nekaj podatkov.

Ker na portalu MojeZnanje.si verjamemo v osebnostni pristop do vsakega uporabnika, si z zbranimi podatki pomagamo in predlagamo le tečaje, ki vas kot posameznika najbolj zanimajo in s katerimi lahko najbolj osebnostno in karierno zrastete. Nikoli vam ne bomo pošiljali predlogov, ki ne bi bili zanimivi oz. kakor koli povezani z vašim zanimanjem.

Z namenom zagotavljanja storitev na spletnem portalu MojeZnanje.si bodo moji osebni podatki lahko posredovani tudi preverjenim pogodbenim obdelovalcem, katerih seznam se nahaja na spletni povezavi. Moji osebni podatki bodo pogodbenim obdelovalcem posredovani v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev spletnega portala MojeZnanje.si.

Rok hrambe: Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.

Prenos podatkov v tretje države: Za obdelavo rezultatov testiranj se uporablja sistem ClassMarker Pty Ltd, s sedežem v Avstraliji, pri čemer gre za iznos podatkov v tretje države, ki lahko ne zagotavlja ustrezne zaščite v smislu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in Direktive 95/46/ES. 

Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem. O preklicu soglasja bom obvestil neposredno upravljavca osebnih podatkov. Zavedam se, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Vaše pravice

Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne. Omejene so z veljavno zakonodajo in jih moramo izpolniti v določenih primerih. V primeru, da želite uveljaviti svoje zgoraj navedene pravice, nas obvestite na naslove

Housing Co. d.o.o., Verovškova 55a, SI-1000 Ljubljana ali e-naslov podpora@mojeznanje.si.

Na vašo željo lahko kadarkoli pridobite vse podatke, ki jih o vas hranimo oziroma zahtevate njihov izbris. To lahko storite z poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov podpora@mojeznanje.si. Podatke vam bomo poslali brezplačno in v roku 30 dni.

V primeru izbrisa podatkov izgubimo vse informacije o vas in vam ne bomo mogli več pošiljati predlogov, s katerimi se lahko osebnostno in karierno izboljšate.

Če ste mlajši od 16 let se na listo, brez starševskega privoljenja, ne smete prijaviti. S klikom, da se strinjate, potrjujete tudi, da ste starejši od 16 let.
 

Katere podatke potrebujemo za osebni pristop:

1. ime in priimek,

2. elektronski naslov,

3. fizični naslov zaradi izdaje računov,

4. IP številko (zaradi preprečevanja zlorab),

5. telefonsko številko,

6. paket oz. tečaj, ki ste ga kupili,

7. tečaje, ki ste jih obiskali,

8. posnetke tečajev, ki ste si jih ogledali,

9. preverjanja znanja, ki ste jih izpolnili,

10. na katera elektronska sporočila ste se odzvali, da jih lahko najbolje prilagodimo vam.

 

Kakšna obvestila boste prejemali z naše strani?

1. Obvestila o prihajajočih tečajih.

2. Diplome o opravljenih tečajih.

3. Obvestila o dodatnih storitvah in ponudbah.

4. Obvestila o posnetkih, ki so vam na voljo.

5. Obvestila o preverjanjih znanj, na podlagi katerih prejmete potrdilo o uspešno opravljenem znanju.

6. Zavrnjenih plačil.

7. Obvestila o poteku naročniškega obdobja.

8. Druga obvestila povezana s spletno platformo MojeZnanje in partnerskimi ponudbami.Ali se lahko kadarkoli odjavim z vaše email liste in pošiljanja SMS-jev?

Da, odjavite se lahko kadarkoli z:

1. klikom na odjava od novic v nogi elektronskega sporočila (velja za pošiljanja elektronskih sporočil),

2. z odgovorom na poslan SMS z naše strani s ključno besedo STOP,

3. s poslanim elektronskim sporočilom na podpora@mojeznanje.si, kjer točno napišite s katerih komunikacijskih kanalov se odjavljate (SMS ali Email obvestila).

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Housing Co. d.o.o.